Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 4 april 2022, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Onderwijs

De Stad Aalst organiseert al verschillende jaren Taalbubbels waarbij anderstalige kinderen de kans krijgen om in de zomervakantie hun kennis van het Nederlands bij te spijkeren. Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire  zet hier verder op in door Taalbubbels uit te breiden naar de paasvakantie …

Op 30 september 2021, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Vlaamse zaken

  In de taalwetgeving is vastgelegd dat medewerkers van de Stad in hun contacten met burgers enkel Nederlands spreken. Dat werd ook nog eens bevestigd in de Deontologische Code die de gemeenteraad in september goedkeurde. Om dit aan alle burgers duidelijk te maken, worden er nieuwe infobladen …

Op 3 maart 2021, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Vlaamse zaken

Het stadsbestuur vraagt aan de handelaars op het Aalsterse grondgebied om in hun reclame het Nederlands te gebruiken. “Geregeld krijgen we opmerkingen over anderstalige reclame op ons grondgebied”, stelt schepen Karim Van Overmeire. “Wettelijk gezien is eenieder vrij om te communiceren in de taal …

Op 23 november 2020, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Onderwijs

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement voor hetinschakelen van een tolk in de Aalsterse scholen goed. “Nederlands is het principe, maar een minimale communicatie metouders is soms noodzakelijk”, verduidelijkt Karim van Overmeire,schepen van Onderwijs en Inburgering. In het reglement …

Op 4 november 2020, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Vlaamse zaken

In de aanloop naar de verkiezingen van 2018 omschreefKarim Van Overmeire Groen als een extremistische partij.Het meerjarenplan van de Gentse schepen van personeelis hiervan andermaal een voorbeeld: sollicitanten zullen erook op hun afkomst of geaardheid beoordeeld worden,maar enkel bij gelijk …

Op 7 januari 2020, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering

De Stad Aalst hernieuwde de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering. Dit Agentschap heeft een loket in Aalst aan de Dendermondse Steenweg 19. “Daar screenen zij jaarlijks honderden mensen die Nederlands willen of moeten leren en verwijzen ze hen door naar een …