Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 februari 2023, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Onderwijs

Honderddertig, zoveel jongeren tussen 12 en 18 jaar, hebben momenteel een plaats in het onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen, kortweg OKAN-klas in Aalst. Het zijn jongeren die maximaal 1 jaar in België verblijven en die niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben. “Het …

Op 28 november 2022, over deze onderwerpen: Gebiedsgerichte Werking, Integratie & inburgering, Ruimtelijke ordening

Het Aalsterse stadsbestuur heeft een negatief advies gegeven over de erkenning van de moskee ‘Islamitische Ggeloofsgemeenschap El Muslimeen’ aan de Fritz De Wolfkaai. De erkenning van een moskee, en de subsidiëring die ermee gepaard gaat, is een zaak van de Vlaamse overheid, maar de Stad kan …

Op 4 april 2022, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Onderwijs

De Stad Aalst organiseert al verschillende jaren Taalbubbels waarbij anderstalige kinderen de kans krijgen om in de zomervakantie hun kennis van het Nederlands bij te spijkeren. Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire  zet hier verder op in door Taalbubbels uit te breiden naar de paasvakantie …

Op 30 september 2021, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Vlaamse zaken

  In de taalwetgeving is vastgelegd dat medewerkers van de Stad in hun contacten met burgers enkel Nederlands spreken. Dat werd ook nog eens bevestigd in de Deontologische Code die de gemeenteraad in september goedkeurde. Om dit aan alle burgers duidelijk te maken, worden er nieuwe infobladen …

Op 3 maart 2021, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Vlaamse zaken

Het stadsbestuur vraagt aan de handelaars op het Aalsterse grondgebied om in hun reclame het Nederlands te gebruiken. “Geregeld krijgen we opmerkingen over anderstalige reclame op ons grondgebied”, stelt schepen Karim Van Overmeire. “Wettelijk gezien is eenieder vrij om te communiceren in de taal …

Op 23 november 2020, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Onderwijs

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement voor hetinschakelen van een tolk in de Aalsterse scholen goed. “Nederlands is het principe, maar een minimale communicatie metouders is soms noodzakelijk”, verduidelijkt Karim van Overmeire,schepen van Onderwijs en Inburgering. In het reglement …