Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 7 juni 2024, over deze onderwerpen: Verkiezingen

De voorbereidingen in kader van de organisatie van de verkiezingsdag draaien al maanden op volle toeren. Vorige week zijn de oproepingsbrieven bij de inwoners in de bus gevallen. “Dankzij het voortreffelijke werk van ons team Bevolking en met dank aan heel wat betrokken stadsdiensten kunnen de …

Op 7 juni 2024, over deze onderwerpen: Cultuur, Toerisme, Gemeenteraad

De gemeenteraad van Aalst heeft postuum de titel van ereburger toegekend aan Kristiaan Van Ingelgem, een musicus die diep verbonden was met het muzikale leven van de stad. Van Ingelgem, die op 9 juni 80 jaar zou zijn geworden, was stadsbeiaardier en organist van de Sint-Martinuskerk. Zijn muzikale …

Op 7 juni 2024, over deze onderwerpen: Sociale zaken

Het ei dat sinds half mei op de Grote Markt stond, heeft veel Aalstenaars aangezet tot nogal wat creatief denkwerk. Een week later barstte het ei open en daarmee was het mysterie opgehelderd. Door de barst kon je vanaf dan gluren naar het kunstwerk van MAT aan de binnenkant van het ei. Het …

Op 7 juni 2024, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Vorige maand werd gestart met de opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan Aalst. “De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplanningsproces is een opportuniteit om in te spelen op actuele ruimtelijke vraagstukken waarop het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (dateert van 2003) geen antwoord …

Op 7 juni 2024, over deze onderwerpen: Economie

Om startende ondernemers een duwtje in de rug te geven bij de opstart van hun bedrijf, beloont stad Aalst hen met een starterspremie van 3 500 EUR. Dit jaar hebben 10 ondernemers de premie ontvangen, waarmee zij verder kunnen investeren in hun bedrijf, opleidingen kunnen volgen en professioneel …

Op 7 juni 2024, over deze onderwerpen: Senioren

Mensen zeggen al snel dat ze geen tijd hebben om te bewegen. Wel, met de beweegbank zijn er geen excuses meer. De eerste staat sinds twee weken aan de Hardingsstraat in Herdersem. “Zo’n beweegbank verbetert de fysieke én mentale gezondheid van onze retrogeneratie. Door de vele oefeningen die je er …