OCMW

Nieuws over dit onderwerp

Dakloosheid steeds meer een uitdaging

Net zoals andere centrumsteden wordt ook Aalst geconfronteerd met een steeds grotere vraag naar nachtopvang voor mensen die anders de nacht op straat moeten doorbrengen. De Stad heeft al lang een …

Een warme plek voor dak- en thuislozen

Tot 1 maart 2022 is de opvang voor dak- en thuislozen overgeschakeld naar een winternoodplan. Dat betekent dat de dagopvang in ontmoetingscentrum De Brug voortaan elke dag geopend is. “Daar vinden …