OCMW

Nieuws over dit onderwerp

Een warme plek voor dak- en thuislozen

Tot 1 maart 2022 is de opvang voor dak- en thuislozen overgeschakeld naar een winternoodplan. Dat betekent dat de dagopvang in ontmoetingscentrum De Brug voortaan elke dag geopend is. “Daar vinden …