OCMW

Nieuws over dit onderwerp

Jobs, jobs, jobs ...

De snelste weg uit de armoede is het hebben van een job. Daarom zoekt OCMW Aalst voor mensen die een leefloon ontvangen naar een geschikte job die aansluit bij hun vaardigheden, studies en …

Dakloosheid steeds meer een uitdaging

Net zoals andere centrumsteden wordt ook Aalst geconfronteerd met een steeds grotere vraag naar nachtopvang voor mensen die anders de nacht op straat moeten doorbrengen. De Stad heeft al lang een …