Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 10 februari 2023, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken

Net zoals andere centrumsteden wordt ook Aalst geconfronteerd met een steeds grotere vraag naar nachtopvang voor mensen die anders de nacht op straat moeten doorbrengen. De Stad heeft al lang een samenwerkingsovereenkomst met het CAW om nachtopvang te voorzien. Sinds een paar jaar wordt ook …

Op 26 december 2022, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken, Wonen

Stad Aalst lanceert een subsidieoproep om kwetsbare jongeren die autonoom wonen, te begeleiden op de private huurmarkt. De organisatie met het sterkste subsidiedossier start vanaf 1 september 2023 en begeleidt deze jongeren minstens tot juli 2026. Schepen van Welzijn Sarah Smeyers voorziet …

Op 8 december 2021, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken, Wonen

Tot 1 maart 2022 is de opvang voor dak- en thuislozen overgeschakeld naar een winternoodplan. Dat betekent dat de dagopvang in ontmoetingscentrum De Brug voortaan elke dag geopend is. “Daar vinden eenzame buurtbewoners en dak- en thuislozen een veilige en warme plek. Ze kunnen er een beroep doen …

Op 26 mei 2021, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken, Werkgelegenheid

De oude rijkswachtkazerne, De Gendarmerie, krijgt vanaf eind dit jaar een grondige metamorfose. Intussen rondde schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers de eerste fase van de procedure met 3 geïnteresseerde sociale economiebedrijven af. Een van hen zal er het nieuwe buurtrestaurant uitbaten. “We …

Op 16 november 2020, over deze onderwerpen: OCMW

  Eén op 3 geactiveerde OCMW-cliënten kwam na hunactiveringstraject bij OCMW Aalst meteen op de regulierearbeidsmarkt terecht. Ondanks de grote beperkingen die de coronapandemieveroorzaakt heeft, heeft het OCMW alles in het werkgesteld om zoveel mogelijk cliënten succesvol toe teleiden naar de …

Op 20 oktober 2020, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken

Het bestuursakkoord kondigde de evaluatie van het kinderarmoedebestrijdingsplan aan. Maar schepen Sarah Smeyers maakte een stadsbreed sociaal beleidsplan op. "Mijn bevoegdheid Sociale Zaken en Welzijn is geen geïsoleerd thema in het leven van Aalstenaars, maar raakt aan vele levensdomeinen …