Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 8 december 2021, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken, Wonen

Tot 1 maart 2022 is de opvang voor dak- en thuislozen overgeschakeld naar een winternoodplan. Dat betekent dat de dagopvang in ontmoetingscentrum De Brug voortaan elke dag geopend is. “Daar vinden eenzame buurtbewoners en dak- en thuislozen een veilige en warme plek. Ze kunnen er een beroep doen …

Op 26 mei 2021, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken, Werkgelegenheid

De oude rijkswachtkazerne, De Gendarmerie, krijgt vanaf eind dit jaar een grondige metamorfose. Intussen rondde schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers de eerste fase van de procedure met 3 geïnteresseerde sociale economiebedrijven af. Een van hen zal er het nieuwe buurtrestaurant uitbaten. “We …

Op 16 november 2020, over deze onderwerpen: OCMW

  Eén op 3 geactiveerde OCMW-cliënten kwam na hunactiveringstraject bij OCMW Aalst meteen op de regulierearbeidsmarkt terecht. Ondanks de grote beperkingen die de coronapandemieveroorzaakt heeft, heeft het OCMW alles in het werkgesteld om zoveel mogelijk cliënten succesvol toe teleiden naar de …

Op 20 oktober 2020, over deze onderwerpen: OCMW, Sociale zaken

Het bestuursakkoord kondigde de evaluatie van het kinderarmoedebestrijdingsplan aan. Maar schepen Sarah Smeyers maakte een stadsbreed sociaal beleidsplan op. "Mijn bevoegdheid Sociale Zaken en Welzijn is geen geïsoleerd thema in het leven van Aalstenaars, maar raakt aan vele levensdomeinen …

Op 15 september 2020, over deze onderwerpen: OCMW

 Elke bewoner van de Aalsterse OCMW-woonzorgcentra kan opnieuw bezoek ontvangen zonder afspraak en op een moment naar keuze. Er is geen beperking op het aantal bezoeken per bewoner. Bovendien houdt de terugkeer van de soepele bezoekregeling in dat elke bewoner twee bezoekers op zijn of haar kamer …

Op 21 mei 2020, over deze onderwerpen: OCMW

  Dat OCMW-comité behandelt alle individuele dossiers voor leefloon en aanvullende steun. Sarah is sinds 2015 bestuurslid van N-VA Groot Aalst, waar ze ook ondervoorzitter is. In haar professionele leven is ze adjunct-woordvoerder van Vlaams minister-president Jan Jambon. Ze woont in Moorsel en …