Sociale zaken

Nieuws over dit onderwerp

Aalst versterkt jeugdwelzijnsbeleid

Stad Aalst voegt bijkomende acties inzake jeugdwelzijn toe aan het lokaal sociaal beleidsplan. Vorige maand maakte schepen van Welzijn Sarah Smeyers met de opening van het OverKophuis bekend dat …

Een warme plek voor dak- en thuislozen

Tot 1 maart 2022 is de opvang voor dak- en thuislozen overgeschakeld naar een winternoodplan. Dat betekent dat de dagopvang in ontmoetingscentrum De Brug voortaan elke dag geopend is. “Daar vinden …

Stad Aalst werkt aan een nieuwe woonmaatschappij

Vandaag werken er voor de Stad Aalst verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen én een sociaal verhuurkantoor om de sociale woningen toe te wijzen aan kandidaat-huurders en de gebouwen goed te …