Sociale zaken

Nieuws over dit onderwerp

Aalst versterkt aanbod rond geestelijke gezondheid

Stad Aalst gaat een geestelijke gezondheidswerker inzetten in de wijken Linker- en Rechteroever. “Door nadrukkelijk op straat aanwezig te zijn in deze wijken zullen we op een laagdrempelig manier …

Nieuwe voorrangsregels voor sociale woningen

Door de invoering van nieuwe regels voor sociale woningen krijgen kandidaat-huurders met een Aalsterse binding voorrang op anderen. “Een sociale woning is een huis dat gebouwd werd met …

Aalst versterkt jeugdwelzijnsbeleid

Stad Aalst voegt bijkomende acties inzake jeugdwelzijn toe aan het lokaal sociaal beleidsplan. Vorige maand maakte schepen van Welzijn Sarah Smeyers met de opening van het OverKophuis bekend dat …