Wonen

Nieuws over dit onderwerp

Aalst versterkt bestrijding sociale fraude

“Sociale huurders mogen geen woning bezitten in ons land of in het buitenland”, zegt schepen van Wonen Sarah Smeyers. "Wie toch een eigendom bezit, heeft wettelijk gezien geen recht op een sociale …

Geen praktijktesten in Aalst

Op de jongste gemeenteraad stelden sp.a en Groen voor om ook in Aalst zgn. ‘praktijktesten’ in te voeren. Medewerkers van de stad zouden zich dan met een valse identiteit bij verhuurders van …

Verbetering woonkwaliteit private huurmarkt

Stad Aalst inspecteert de komende jaren de oudste huurwoningen. Dat is een hele klus, want in Aalst wonen 12.000 gezinnen in een huurwoning. Dienst Wonen start vanaf 2021 met 10.000 woningen die …