Wonen

Nieuws over dit onderwerp

Nieuwe voorrangsregels voor sociale woningen

Door de invoering van nieuwe regels voor sociale woningen krijgen kandidaat-huurders met een Aalsterse binding voorrang op anderen. “Een sociale woning is een huis dat gebouwd werd met …

Een warme plek voor dak- en thuislozen

Tot 1 maart 2022 is de opvang voor dak- en thuislozen overgeschakeld naar een winternoodplan. Dat betekent dat de dagopvang in ontmoetingscentrum De Brug voortaan elke dag geopend is. “Daar vinden …

Stad Aalst werkt aan een nieuwe woonmaatschappij

Vandaag werken er voor de Stad Aalst verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen én een sociaal verhuurkantoor om de sociale woningen toe te wijzen aan kandidaat-huurders en de gebouwen goed te …