Wonen

Nieuws over dit onderwerp

Stad Aalst versterkt bestrijding van dakloosheid

Vanaf 1 december 2022 tot 28 februari 2023 is het Winternoodplan van kracht voor de dag- en nachtopvang van daklozen. Vriest het nog na 28 februari, dan blijft de wintercapaciteit van de …

Nieuwe voorrangsregels voor sociale woningen

Door de invoering van nieuwe regels voor sociale woningen krijgen kandidaat-huurders met een Aalsterse binding voorrang op anderen. “Een sociale woning is een huis dat gebouwd werd met …