Werkgelegenheid

Nieuws over dit onderwerp

Jobs, jobs, jobs ...

De snelste weg uit de armoede is het hebben van een job. Daarom zoekt OCMW Aalst voor mensen die een leefloon ontvangen naar een geschikte job die aansluit bij hun vaardigheden, studies en …