Sport

Nieuws over dit onderwerp

Verdeling werkingssubsidies sport 2020

Een eerste schijf bijkomende werkingssubsidies omverenigingen in tijden van corona te ondersteunen werdsuccesvol verdeeld over tal van Aalstersesportverenigingen. Om de verenigingen in deze …

Steun voor Aalsterse sportambassadeurs

De Stad wil sportclubs die niet langer het hoofd kunnenbieden aan de oplopende kosten een hulplijn bieden. Schepen van Sport, Matthias De Ridder: "Hetstadsbestuur erkent het probleem van de …