Negatief advies voor erkenning moskee

Op 28 november 2022, over deze onderwerpen: Gebiedsgerichte Werking, Integratie & inburgering, Ruimtelijke ordening

Het Aalsterse stadsbestuur heeft een negatief advies gegeven over de erkenning van de moskee ‘Islamitische Ggeloofsgemeenschap El Muslimeen’ aan de Fritz De Wolfkaai.

De erkenning van een moskee, en de subsidiëring die ermee gepaard gaat, is een zaak van de Vlaamse overheid, maar de Stad kan wel advies geven.  Karim Van Overmeire, schepen van Inburgering: “Bij een dergelijke vraag kom je al snel in een politieke discussie over de islam zelf. Dat hebben we willen vermijden. De stadsdiensten hebben een onderzoek ingesteld op basis van de vragenlijst die ons door bevoegd minister Somers ter beschikking was gesteld. De vragen hadden betrekking op de juridische structuur, de financiële transacties, contacten met het buitenland, extremistische invloeden…”

“Je weet dat iedereen meekijkt en dus was het belangrijk om ons advies goed te onderbouwen”, zegt schepen Van Overmeire. “Met een aangestelde imam die geen Nederlands spreekt, onduidelijkheden in de jaarrekeningen en toch wel bedenkelijke uitspraken van de ‘directeur onderwijs’ van de moskee over de gelijkheid van man en vrouw, lag een negatief advies voor de hand.”
 
Maarten Blommaert, schepen van Omgevingsvergunningen vult aan: “De panden die de vzw betrekt zijn bestemd als woning en garage en niet als gemeenschapsvoorzieningen. Reeds in 2018 werd de vzw aangemaand om de nodige functiewijzigingen naar gemeenschapsvoorziening door te voeren. Tot op vandaag konden we hiervoor nog geen stedenbouwkundige vergunning afleveren. Verder blijkt de brandveiligheid nog altijd niet in orde te zijn, ondanks het feit dat het proces-verbaal van vaststellingen eveneens dateert uit 2018.”
 
De uiteindelijke beslissing over de erkenning en subsidiëring wordt genomen door minister Somers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is