Ruimtelijke ordening

Nieuws over dit onderwerp

Toekomst voor onze kleinkinderen

Vorige maand werd gestart met de opmaak van een Ruimtelijk Beleidsplan Aalst. “De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplanningsproces is een opportuniteit om in te spelen op actuele …

Bouwen aan de toekomst van onze stad

Schepen Maarten Blommaert nam deel aan het vastgoed evenement van Spryg Real Estate Academy. “Die momenten zijn heel leerrijk. "Zo willen wij in deze stad verder denken over de nieuwe …