Ruimtelijke ordening

Nieuws over dit onderwerp

Teveel onjuistheden nekken ontwerp Beleidsplan

Het ontwerp Beleidsplan Oost-Vlaanderen is ingetrokken. Het schepencollege kreeg de bevestiging dat de provincieraad de hele nota intrekt. “Onze gemeenteraad had eerder al aan de provincie het …

Toekomstige Florasite krijgt een Florahallenstraat

Binnen de toekomstige projectontwikkeling Flora zal er een straat aangelegd worden die de toepasselijke straatnaam ‘Florahallenstraat’ zal krijgen. “De Aalstenaars beleefden de voorbije 20 jaar …

Voortuinen niet verharden

We worden ook deze zomer geconfronteerd met de problematiek van waterinsijpeling en de stand van grondwater. Zo kiest de N-VA resoluut voor minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal …