Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 21 december 2022, over deze onderwerpen: Financiën

De afgelopen 2 jaar heeft schepen van Finaniciën Matthias De Ridder samen met de financiële dienst het Aalsters belastingssysteem grondig geanalyseerd en geëvalueerd. De resultaten zijn nu klaar en werden op de gemeenteraad van december voorgelegd. “Opmerkelijk: in vergelijking met andere …

Op 5 juli 2022, over deze onderwerpen: Financiën

Op de gemeenteraad van juni werd de jaarrekening 2021 en de 5de aanpassing van het meerjarenplan voorgesteld. Daaruit blijkt dat de Stad de coronacrisis goed is doorgekomen en verder blijft investeren in Aalst. Schepen van Financiën Matthias De Ridder is tevreden: “Gelet op de investeringen die …

Op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Sport

Een eerste schijf bijkomende werkingssubsidies omverenigingen in tijden van corona te ondersteunen werdsuccesvol verdeeld over tal van Aalstersesportverenigingen. Om de verenigingen in deze moeilijke coronatijden extra teondersteunen, trekt de Stad de werkingssubsidies dit jaarmet 44% op …

Op 5 juni 2020, over deze onderwerpen: Cultuur, Financiën, Jeugd, Sport

Onder impuls van schepen van Financiën en Sport Matthias De Ridder is er een nieuw reglement ter ondersteuning van sport-, jeugd- en cultuurverenigingen. Met dit reglement kan de stad zich borg stellen voor verenigingen die een lening aangaan bij de bank voor een nieuwbouw- of renovatieproject …

Op 26 mei 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Onderwijs

Naar aanleiding van de aanpassing van de retributies in het stedelijk onderwijs pleitte gemeenteraadslid Pieter Cassiman voor een goed evenwicht tussen bijdragen vanuit de gemeenschap en bijdragen van de gebruiker. “De laatste aanpassingen van de retributies voor het stedelijk onderwijs dateerden …

Op 14 mei 2020, over deze onderwerpen: Financiën

Het stadsbestuur heeft beslist om de terrasbelasting voor de horeca voor het aanslagjaar 2020 niet te innen. Schepen van Financiën Matthias De Ridder licht die beslissing toe: “De horeca-sector is de sector die het hardst getroffen wordt door corona en ook nog geen perspectief op heropening heeft …