Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 28 juni 2023, over deze onderwerpen: Financiën

Matthias De Ridder, schepen van Financiën, presenteerde het jaarverslag 2022 aan de gemeenteraad, waarin de financiële gezondheid van de stad werd bevestigd. Het afgelopen jaar werd er meer dan 35 miljoen euro geïnvesteerd in Aalst. “Ondanks uitdagingen zoals de energiecrisis en stijgende lonen, …

Op 4 mei 2023, over deze onderwerpen: Financiën

Het stadsbestuur streeft naar een inclusieve samenleving en neemt initiatieven om mensen met verschillende achtergronden maximaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Denk maar aan Digipunt of Taalbubbels.    Schepen Matthias De Ridder: "Voor mensen in armoede is er in eerste …

Op 29 maart 2023, over deze onderwerpen: Erfgoed, Financiën

De kogel is door de kerk. Figuurlijk wel te verstaan: we kiezen immers voor de stapsgewijze restauratie van de Sint-Jozefkerk en niet voor de sloop. Geen gemakkelijke beslissing, maar zeker en vast weloverwogen. We nemen graag de tijd om te duiden waarom we tot deze beslissing zijn gekomen. Dit …

Op 21 december 2022, over deze onderwerpen: Financiën

De afgelopen 2 jaar heeft schepen van Finaniciën Matthias De Ridder samen met de financiële dienst het Aalsters belastingssysteem grondig geanalyseerd en geëvalueerd. De resultaten zijn nu klaar en werden op de gemeenteraad van december voorgelegd. “Opmerkelijk: in vergelijking met andere …

Op 5 juli 2022, over deze onderwerpen: Financiën

Op de gemeenteraad van juni werd de jaarrekening 2021 en de 5de aanpassing van het meerjarenplan voorgesteld. Daaruit blijkt dat de Stad de coronacrisis goed is doorgekomen en verder blijft investeren in Aalst. Schepen van Financiën Matthias De Ridder is tevreden: “Gelet op de investeringen die …

Op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Sport

Een eerste schijf bijkomende werkingssubsidies omverenigingen in tijden van corona te ondersteunen werdsuccesvol verdeeld over tal van Aalstersesportverenigingen. Om de verenigingen in deze moeilijke coronatijden extra teondersteunen, trekt de Stad de werkingssubsidies dit jaarmet 44% op …