UiTPAS-tarieven hebben nood aan update

Op 4 mei 2023, over deze onderwerpen: Financiën

Het stadsbestuur streeft naar een inclusieve samenleving en neemt initiatieven om mensen met verschillende achtergronden maximaal te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven. Denk maar aan Digipunt of Taalbubbels.  
 
Schepen Matthias De Ridder: "Voor mensen in armoede is er in eerste instantie het OCMW voor (financiële) hulp. Daarnaast zijn er initiatieven zoals woonbegeleiding, schuldhulpverlening en arbeidsmarktbegeleiding, mee ondersteund door de stad. Verder is er het UiTPAS-systeem waarmee mensen in armoede tegen een gereduceerd tarief aan activiteiten kunnen deelnemen, ongeacht de werkelijke kostprijs. Het verschil tussen de bijdrage van een persoon in armoede en het werkelijk tarief wordt bijgepast door de organisator van het evenement en door de stad. Echter, sinds de introductie van het UiTPAS-systeem in 2012 zijn de tarieven ongewijzigd gebleven en houden bijgevolg al langer dan 10 jaar geen rekening met de gestegen kosten van levensonderhoud en inflatie."
 
"Sinds 2012 is de gezondheidsindex met 35% gestegen is. Als we kijken naar de leeflonen, zijn deze sinds 2012 zelfs met 55% gestegen. Wat mij betreft, is een aanpassing van de tarieven daarom dringend nodig: ook de tarieven van de UiTPAS moeten de stijgende kosten weerspiegelen. Alleen zo zal het systeem blijven werken. Wordt dit niet gedaan, dan vrees ik dat het systeem haar draagvlak verliest en organisaties niet langer met dit systeem willen blijven werken. Er moet dus gekozen worden tussen het behouden van verouderde tarieven of het actualiseren ervan om de huidige economische realiteit weer te geven. En volgens mij is de laatste optie de enige duurzame keuze." 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is