GAS-reglement

Nieuws over dit onderwerp

GAS-boetes voor corona-overtreders

Het overgrote deel van de Aalstenaars ging de afgelopen weken en maanden zeer verantwoordelijk om met het opvolgen van de richtlijnen in de strijd tegen corona. Af en toe waren er echter hardleerse …