Schepenen

Karim Van Overmeire

Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking, Erfgoed, Museum, Archief, Vreemdelingenzaken, Radicalisering, Inburgering, Vlaams karakter, Kerkfabrieken

Matthias De Ridder

Matthias De Ridder
Financiën, Gebiedsgerichte werking, Sport

Caroline De Meerleer

Toerisme, Bevolking, Burgerlijke Stand, Senioren, Dierenwelzijn, Productontwikkeling- en beheer, Onthaal

Maarten Blommaert

Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Onderhoud gebouwen & logistiek, Gebouwen & technieken

Sarah Smeyers

Sarah Smeyers
Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst - Schepen van Sociale zaken, Wonen, Welzijn, Ouderenzorg, Samenleving

Katrien Beulens

Economie & Landbouw, Milieu & Natuur, Klimaat, Energie, Gezin & Kinderopvang, Jeugd en Vrije tijd