Schepenen

Karim Van Overmeire

Karim Van Overmeire
Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking, Erfgoed, Museum, Archief, Vreemdelingenzaken, Radicalisering, Inburgering, Vlaams karakter, Kerkfabrieken

Caroline Verdoodt

Caroline Verdoodt
Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Onderhoud gebouwen & logistiek, Gebouwen & technieken

Matthias De Ridder

Matthias De Ridder
Financiën, Gebiedsgerichte werking, Sport

Caroline De Meerleer

Caroline De Meerleer
Toerisme, Bevolking, Burgerlijke Stand, Senioren, Dierenwelzijn, Productontwikkeling- en beheer, Onthaal

Sarah Smeyers

Sarah Smeyers
Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst - Schepen van Sociale zaken, Wonen, Welzijn, Ouderenzorg, Samenleving