Schepenen

Karim Van Overmeire

Karim Van Overmeire
Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking, Erfgoed, Museum, Archief, Vreemdelingenzaken, Radicalisering, Inburgering, Vlaams karakter

Caroline Verdoodt

Caroline Verdoodt
Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning, Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Matthias De Ridder

Matthias De Ridder
Financiën en Gebiedsgerichte werking

Mia De Brouwer

Mia De Brouwer
Toerisme, Bevolking, Burgerlijke Stand, Senioren, Dierenwelzijn, Productontwikkeling- en beheer, Onthaal

Sarah Smeyers

Sarah Smeyers
Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst - Schepen van Sociale zaken, Wonen, Welzijn, Ouderenzorg, Samenleving