Sarah Smeyers

Vlaams Parlementslid - Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst en schepen in Aalst

Sarah Smeyers (°1980) is N-VA’ster van het eerste uur. Al in 2001 schafte zij zich resoluut een partijkaart aan. Als Vlaamsgezinde die gelooft in een krachtdadig, efficiënt en sociaal beleid heeft Sarah voorgoed een politieke thuis gevonden.

Vlaams Parlementslid
Sinds juni 2019 zetelt Sarah in het Vlaams Parlement. Haar kennis en ervaring als schepen en voormalig Kamerlid benut ze voortaan waar haar hart ligt: in Vlaanderen! Zij werkt graag mee aan een betere samenleving en toekomst. En die is Vlaams!

Voormalig Kamerlid
Twee jaar na haar lidmaatschap, in 2003, stond de Oost-Vlaamse voor het eerst op een verkiezingslijst. Zelfs de examenperiode hield haar niet tegen. Meer nog, zij haalde een fraai resultaat als debutante. Bij haar tweede poging in 2007 veroverde zij haar zetel in de Kamer.

Bij vriend en vijand won Sarah in het federaal parlement veel krediet als constructief en stevig onderlegd oppositielid. Daar specialiseerde zij zich in asiel en migratie. Sindsdien heeft deze hardwerkende politica nog niets van haar gedrevenheid, idealisme en inzicht in dossiers verloren. In het boek Land zonder Grens rekende ze samen met spitsbroeder Theo Francken af met het falende, linkse migratiebeleid.

Toen de N-VA aan het roer kwam van het asiel- en migratiebeleid zette Sarah alles in het werk om met staatssecretaris Theo Francken de migratietanker te keren. Bovendien kwam haar vorming als notarieel juriste goed van pas in de Kamercommissies Handelsrecht en Justitie, waar ook zij voorzitter werd.

Thuisstad #sociAalst
Sarah is, zoals alle goede politici, met beide voeten in het échte leven blijven staan. Zo verloor zij ondanks al het harde werk in Brussel haar thuisstad nooit uit het oog.

In haar thuisstad bouwde de juriste de lokale N-VA-afdeling op. Zij stampte er eigenhandig een jongerenwerking uit de grond die tot op vandaag erg levendig is.

Als prille dertiger werd ze in 2013 voor het eerst schepen. In januari 2019 startte ze haar tweede ambtstermijn als schepen van Wonen, Sociale Zaken, Ouderenzorg en Welzijn. Bovendien is zij hét sociale gelaat van Aalst als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD).

Sarah is dus de sociale voelspriet in Aalst en staat in contact met diverse sociale organisaties en de kwetsbare Aalstenaars. Dié mensen hebben volgens haar onze hulp nodig. Wie van ons systeem wil profiteren, niét. Al jaren voert zij een écht sociaal beleid: zacht voor de kwetsbaren, hard voor de misbruikers. Ook ervaart zij hoe belangrijk het is voor Aalstenaars om zo lang mogelijk comfortabel en betaalbaar thuis te wonen.

Je kan me steeds contacteren via mijn medewerker: Jo Van Bever, pa Vlaams parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, 02 552 42 62, jo.vanbever [at] vlaamsparlement.be