Asiel en migratie

Nieuws over dit onderwerp

Hulp bij vrijwillige terugkeer

De dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Regering vraagt de Stad om een ruimte in het Administratief Centrum. Daar zal een ambtenaar uitgeprocedeerde immigranten trachten te overtuigen om …

Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers daalt

Het Laatste Nieuws/Denderstreek, Het OCMW van Aalst bouwt het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in de stad geleidelijk af. "Het OCMW heeft alles op alles gezet om bijkomende plaatsen te zoeken …