Asiel en migratie

Nieuws over dit onderwerp

Aantal opvangplaatsen voor asielzoekers daalt

Het Laatste Nieuws/Denderstreek, Het OCMW van Aalst bouwt het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers in de stad geleidelijk af. "Het OCMW heeft alles op alles gezet om bijkomende plaatsen te zoeken …

Aalst voert zogenaamde vreemdelingentaks in

Eigenlijk is ‘vreemdelingentaks’ niet het juiste woord. Juridisch gaat het om een retributie op het verlengen, vernieuwen en vervangen van een vreemdelingenkaart. “Sinds kort hebben de steden en  …

Aalst bereidt zich voor op vluchtelingenopvang

Als er straks meer vluchtelingen opgevangen moeten worden in onze stad, dan wil Aalst goed voorbereid zijn. OCMW-voorzitster Sarah Smeyers laat de ‘Wolkenkrabber’ nu al in orde zetten. “Ook wij gaan …