Hulp bij vrijwillige terugkeer

Op 10 februari 2023, over deze onderwerpen: Asiel en migratie

De dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Regering vraagt de Stad om een ruimte in het Administratief Centrum. Daar zal een ambtenaar uitgeprocedeerde immigranten trachten te overtuigen om vrijwillige terugkeer te verkiezen boven een leven in de illegaliteit.

Raadslid Dirk Verleysen: ‘Ik begrijp dat de Stad deze vraag moeilijk naast zich kan neerleggen. De wetgeving rond asielprocedures dient streng en humaan nageleefd te worden. Elke stap in die richting moeten we dus steunen, maar we mogen niet naïef zijn. Evaluatie zal noodzakelijk zijn.”

Karim Van Overmeire, schepen van Vreemdelingzaken, beaamt dit: “Gedwongen terugkeer is minder evident dan velen denken omdat het land van afkomst vaak weigert mee te werken. Vrijwillige terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers promoten is een stap in de goede richting. Illegaliteit is namelijk nooit een oplossing. We kunnen als Stad zelf ook dossiers aandragen en we gaan zeker opvolgen of dit project het gewenste resultaat heeft.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is