Tegen btw-verhoging voor renovaties

Op 7 april 2023, over deze onderwerpen: Wonen

In de commissie Wonen van het Vlaams parlement kantte schepen en Vlaams parlementslid Sarah Smeyers zich tegen de mogelijke plannen van federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem om de BTW op renovaties te verhogen van 6 naar 9 procent.

“Het beleid van Vlaams minister voor Wonen, Matthias Diependaele is erop afgestemd om energiezuiniger te gaan wonen en energetische renovaties te verplichten bij aankoop van een onroerend goed. En net op het moment dat de Vlaamse overheid die verplichting invoert, zou de federale overheid renovaties duurder willen maken. Het is een beetje absurd dat Vlaanderen premies zou geven om renovaties te ondersteunen, als de federale overheid die premies via de hogere btw weer afneemt”, stelde ze.

Ze werd hierin bijgetreden door de minister, die een dergelijke verhoging een fout signaal zou vinden: “In eerste instantie naar de burgers, van wie we de volgende jaren veel inspanningen verwachten met het oog op de betaalbaarheid van hun energiefactuur, de energiebevoorradingszekerheid en de klimaatdoelstellingen.” Hij beloofde dan ook om hieromtrent in overleg te gaan met zijn federale evenknie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is