Ereburgers krijgen meer zichtbaarheid op de Aalsterse begraafplaats

Op 26 oktober 2022, over deze onderwerpen: Begraafplaatsen

Op zondag 23 oktober, onthulden burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Burgerlijke stand Caroline De Meerleer (N-VA) een nieuwe gedenkplaat voor ereburgers aan de ingang van de begraafplaats Aalst-Centrum.

Aanleiding voor de nieuwe plaat is dat na priester Adolf Daens, Valerius De Saedeleer, Alfred Kelders, Louis Paul Boon en Eerwaarde Heer Kanunnik Michaël Ghijs, ook Kamiel Sergant, Keizer carnaval en bekend filantroop zijn laatste rustplaats op de begraafplaats heeft ingenomen.

 “We onthullen vandaag een nieuwe gedenkplaat met vermelding van onze overleden ereburgers omdat ons vorig jaar Kamiel Sergant is ontvallen waar we als Aalstenaars een bijzondere band mee hebben, en aan wie heel veel mede-Aalstenaars heel goeie herinneringen hebben”, zegt De Meerleer.

“Ereburgers zijn bijzonder belangrijk voor een lokale gemeenschap”, voegt burgemeester Christophe D’Haese toe, “Ze zijn een maatschappelijk baken en bieden voor velen een historische houvast. Dit geldt voor alle Aalsterse ereburgers die we vandaag materialiseren. Zelf heb ik ontzettend veel eerbied en respect voor hen. Bij leven werd Kamiel Sergant ereburger van de stad Aalst en vandaag wordt zijn naam vereeuwigd op deze gedenkplaat. Kamiel Sergant is onlosmakelijk verbonden met Aalst, niet in het minst als Keizer Kamiel maar zeker als de warme persoonlijkheid die hij was. Met deze gedenkplaat willen we de bijzondere herinneringen aan Kamiel en alle ereburgers levendig houden. Zolang we niet vergeten, gaat niets verloren.”

Het idee van een gedenkplaat stamt uit de vorige legislatuur, meer bepaald van voormalig schepen Mia De Brouwer (N-VA). Huidig schepen De Meerleer vond dat toen al een mooi initiatief en gaat nog een stapje verder. “We geven op deze begraafplaats voortaan ook meer zichtbaarheid aan onze ereburgers door aan hun laatste rustplaats een bordje te zetten. Op die manier komen de bezoekers van de begraafplaats meer te weten over de persoon en zijn verdienste voor onze stad.”

Maar er zijn nóg plannen met de begraafplaatsen, ook met die van de deelgemeenten. De voorbije maanden werd op de begraafplaats Aalst-centrum gestart met het wegwerken van een achterstand in het ruimen van graven waarvan de concessie is vervallen. Deze beslissing is de aanzet geweest voor De Meerleer om tegen begin volgend jaar een reglement rond te krijgen dat toelaat dat bepaalde graftekens een tweede leven krijgen. Zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als van behoud van erfgoed creëert het beoogde hergebruik een meerwaarde.

Maar daarnaast zijn er ook graven die vanuit het perspectief van het funerair erfgoed extra aandacht verdienen.

“Voor die graven kunnen, mits goedkeuring van het reglement door de gemeenteraad uiteraard, tegen begin volgend jaar individuele personen, verenigingen of zelfs scholen zich kandidaat stellen als peter of meter van een graf“, kondigt De Meerleer aan.

Deze initiatieven kaderen in een beleid om de begraafplaatsen te laten uitgroeien tot ontmoetingsplekken voor verstilling en herdenking, maar waar ook een serene vorm van beleving mogelijk wordt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is