Dakloosheid bestrijden: regionaal en mét activering

Op 9 december 2020, over deze onderwerpen: Sociale zaken

Stad Aalst, het OCMW en het Centrum Algemeen Welzijn
(CAW) hebben hun samenwerkingsovereenkomst
vernieuwd.


Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers
onderhandelde een nieuwe overeenkomst, omdat dak- en
thuisloosheid geen uitsluitend Aalsters probleem is. “Het is
niet omdat slechts twee Oost-Vlaamse steden een
nachtopvang hebben, dat andere lokale besturen geen
daklozen hebben. Nochtans financierde enkel ons lokaal bestuur de CAW-nachtopvang in
Aalst”, verduidelijkt Smeyers.


Voortaan betaalt elk lokaal bestuur voor het gebruik van de nachtopvang. Als het gebruik van de
opvang solidariseert , dan moet de financiering ervan ook solidariseren. “En dus moeten
deelnemende lokale besturen betalen. Bovendien betekent de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met CAW ook het startschot van een permanente dagopvang in
De Brug. De site is in volle ontwikkeling en wordt een plek voor sociale cohesie gekoppeld aan
hulp- en dienstverlening voor kwetsbare personen”, aldus Smeyers.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is