Aalst versterkt aanbod rond geestelijke gezondheid

Op 31 maart 2022, over deze onderwerpen: Gebiedsgerichte Werking, Sociale zaken

Stad Aalst gaat een geestelijke gezondheidswerker inzetten in de wijken Linker- en Rechteroever.

“Door nadrukkelijk op straat aanwezig te zijn in deze wijken zullen we op een laagdrempelig manier mensen die vandaag zorg mijden, kunnen helpen”, zegt schepen van Welzijn Sarah Smeyers. Binnen deze actie wordt structureel samengewerkt met het psychiatrisch centrum Ariadne en het netwerk rond geestelijke gezondheid.

De schepen kondigde vorig jaar diverse acties inzake mentaal welzijn aan. Inmiddels werd een Overkop-huis voor mentaal jongerenwelzijn opgericht. De focus op mentaal welzijn trekt Smeyers nu door naar andere leeftijdscategorieën. Bovendien wordt tegen 2024 een jeugddienstverleningscentrum in de Bert Van Hoorickstraat gerealiseerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is