Huisvesting en Patrimonium

Nieuws over dit onderwerp

Stadhuis-Pupillen: het ambitieniveau ligt hoog

Om de herontwikkeling van de site Stadhuis-Pupillen te kunnen opstarten, zijn verschillende beslissingen van de gemeenteraad nodig. De eerste stap werd gezet op de gemeenteraad van 25 april. Met …