Stadhuis-Pupillen: het ambitieniveau ligt hoog

Op 1 mei 2023, over deze onderwerpen: Erfgoed, Huisvesting en Patrimonium

Om de herontwikkeling van de site Stadhuis-Pupillen te kunnen opstarten, zijn verschillende beslissingen van de gemeenteraad nodig. De eerste stap werd gezet op de gemeenteraad van 25 april. Met een zeer ruime meerderheid van 25 stemmen (N-VA, Open VLD en Stadslijst) tegen 9 bij 6 onthoudingen gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het traject dat schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire voorstelde.

“Het was een zeer verstandige beslissing om de Pupillensite in 2013 aan te kopen”, onderstreept de schepen. “Op die manier zijn we eigenaar van het hele gebied tussen Grote Markt en Utopia. De site is te groot om enkel door de Stad te ontwikkelen, maar we kunnen de lat nu hoog leggen.”

Het stadsbestuur wil uitdrukkelijk aanwezig blijven op de site. “Zeker het gedeelte Stadhuis-Landhuis blijft eigendom van de Stad. De Feestzaal wordt opgewaardeerd en zal in de toekomst veel meer gebruikt worden”, zegt de schepen. Er komt meer ruimte om met veel stijl de huwelijken af te sluiten, ook als de koppels ervoor kiezen om in openlucht te huwen. Verder komt er een stevige uitbreiding van de Academie voor Podiumkunsten, zodat bijvoorbeeld de richting dans aan de snel groeiende vraag kan voldoen. Er komt ook een fietsenstalling met voldoende plaats om 400 fietsen op een veilige en nette manier onder te brengen.

Voor de rest van de site zullen de verschillende voorstellen van ontwikkelaars met elkaar in competitie worden gezet. “We hebben de krijtlijnen vastgelegd. Het respect voor het aanwezige erfgoed en groen staat voorop. We gaan absoluut voor kwaliteit en alleen bijzonder goede voorstellen maken een kans”, merkt Karim Van Overmeire op.

De site wordt een voetgangersgebied: in de toekomst zullen de Aalstenaars van de Grote Markt over de binnenkoer, de achterkoer en het vierkant van de Pupillen tot op het Utopiapleintje kunnen wandelen in wat een cascade van groene tuintjes moet worden. “We krijgen een unieke kans om dit hart van onze stad te ontwikkelen tot een nieuw visitekaartje”, besluit schepen Van Overmeire. “Met Utopia hebben we al getoond wat we kunnen. Het ambitieniveau ligt nu even hoog.”

Tijdens de gemeenteraad ondersteunde raadslid Pieter Cassiman de schepen namens de N-VA-fractie: "We hebben maar één kans om dit goed te doen. Laat ons dus met het nodige financieel realisme, heel veel positiviteit en nog meer enthousiasme telkens opnieuw de meest wijze en doordachte beslissing nemen." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is