Voortuinen niet verharden

Op 28 juni 2023, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

We worden ook deze zomer geconfronteerd met de problematiek van waterinsijpeling en de stand van grondwater. Zo kiest de N-VA resoluut voor minder verharding, meer vernatting en natuur en maximaal circulair watergebruik.

Vanuit de Stad wordt dit dan ook ter harte genomen bij het heraanleggen van straten en het realiseren van nieuwe projecten. “Onze diensten zijn daar intensief mee bezig. Wij laten verharden toe tot maximaal 50%. We zijn hierin streng: waterdoorlatende klinkers, grasdallen en grind worden ook gezien als verharding. Onze administratie, de diensten Ruimtelijke Ordening, Natuur en Duurzaamheid, Planning/stadsvernieuwing en Openbaar domein worden dagelijks geconfronteerd met deze problematiek. Onze regels rond verharding en het opvangen van hemelwater worden bij nieuwe projecten streng opgevolgd”, zegt schepen Maarten Blommaert.

De regels gelden trouwens niet alleen voor de voortuin, maar voor het volledige perceel. Bomen mogen niet zomaar gerooid worden, parkings moeten ingegroend worden. “De tijd dat percelen volledig verhard mochten worden ligt al een tijdje achter ons.  Onze mensen van de bouwpolitie gaan niet actief op zoek naar illegale verhardingen van de voortuin, bestaande toestanden worden gedoogd, tenzij deze niet uitgevoerd werden volgens de toen afgeleverde vergunning. Het is belangrijk dat we op alle vlakken inzetten. Vlaanderen is al voor 16 procent verhard. Elk klein beetje dat we kunnen ontharden helpt om ons waterrobuust te maken en meer water te bufferen in onze grondwatervoorraden."

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is