Verdeling werkingssubsidies sport 2020

Op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Financiën, Sport

Een eerste schijf bijkomende werkingssubsidies om
verenigingen in tijden van corona te ondersteunen werd
succesvol verdeeld over tal van Aalsterse
sportverenigingen.


Om de verenigingen in deze moeilijke coronatijden extra te
ondersteunen, trekt de Stad de werkingssubsidies dit jaar
met 44% op. Schepen van Sport, Matthias De Ridder:
”Door sportverenigingen extra te ondersteunen in tijden
van corona, hopen we het rijke aanbod aan Aalsterse sportverenigingen te garanderen.”


Naar jaarlijkse gewoonte worden de werkingssubsidies verdeeld in de laatste maand van het
kalenderjaar. Erkende Aalsterse sportverenigingen die tijdig een aanvraag indienden, werden
via gekende parameters beoordeeld en kregen na goedkeuring een deel van de gehele
subsidiepot toegewezen. Een totale pot van €284.728 werd dit jaar verdeeld onder 67 erkende
Aalsterse sportverenigingen.


Sportverenigingen met een erkende jeugdwerking genieten bovendien van een extra
impulssubsidie. De impulssubsidie heeft als doel sportverenigingen te stimuleren tot het
uitbouwen van een kwalitatieve jeugdwerking, onder meer door de professionalisering van de
jeugdportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren. “Door het optrekken van de
werkingssubsidies biedt de Stad een aanzienlijke ondersteuning aan alle clubs in Aalst op een
moment dat het hard nodig is. Belangrijk is dat we dat niet enkel dit jaar doen, maar ook in 2021
en 2022”, besluit Matthias.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is