Teveel onjuistheden nekken ontwerp Beleidsplan

Op 21 september 2023, over deze onderwerpen: Ruimtelijke ordening

Het ontwerp Beleidsplan Oost-Vlaanderen is ingetrokken. Het schepencollege kreeg de bevestiging dat de provincieraad de hele nota intrekt.

“Onze gemeenteraad had eerder al aan de provincie het advies gegeven dit te doen. Het provinciebestuur wil in overleg met de gemeenten tot een beleidsplan komen die de autonomie van de gemeenten voldoende ruimte geeft en de komende decennia de invulling van de ruimte in de provincie sturen.  Wat echter op tafel lag werd door onze ambtenaren kritisch bekeken, maar er zaten teveel fouten en verkeerde kaarten in het hele dossier”, aldus schepen Maarten Blommaert. “Het huiswerk zal opnieuw moeten gemaakt worden. Een eerste timing heeft het over een voorlopige vaststelling hiervan tegen 2027”.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is