Taalmeldpunt op website Stad Aalst

Op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Vlaamse zaken

 

Vanaf woensdag 2 juni kunnen burgers met een taalklacht of -vraag terecht op de website van Stad Aalst. Net zoals onder andere Asse en Ternat beschikt Aalst vanaf nu dus over een heus taalmeldpunt.

“In het bestuursakkoord staat dat de Stad een dergelijk meldpunt zou oprichten tijdens deze bestuursperiode”, zegt gemeenteraadslid Pieter Cassiman (N-VA). “Tijdens de gemeenteraad van maart vroeg ik schepen Van Overmeire dan ook naar een stand van zaken.”

Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Vlaams Karakter: “Aalst is een Vlaamse stad met een Nederlandstalig karakter. Het stadsbestuur wil erover waken dat dit zo blijft. Geregeld krijgen we vragen over taalkwesties. Tot nu bestond er geen procedure om daarmee om te gaan en werd elke vraag dus onderzocht en beantwoord door de persoon aan wie de vraag gesteld was. Met dit taalmeldpunt zorgen we nu voor een gestructureerde afhandeling van taalkwesties in Aalst.”

Burgers kunnen via het meldpunt niet enkel een melding maken over bepaalde situaties, maar vragen stellen over de taalwetgeving of het taalbeleid van de Stad. Er zijn ook links naar initiatieven van de dienst Inburgering rond nieuwkomers en anderstaligen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is