Stad ondersteunt ouders in het verbeteren van hun digitale vaardigheden.

Op 20 december 2021, over deze onderwerpen: Digitalisering, Onderwijs

De coronacrisis heeft de digitalisering in het onderwijs in een stroomversnelling gebracht: online lessen, digitale oudercontacten, digitale facturatie… Deze digitalisering vormt een nieuwe barrière tussen de school en de kinderen en hun ouders.

Om ouders die niet of nauwelijks over digitale vaardigheden beschikken te ondersteunen werd op de gemeenteraad van december een samenwerkingsovereenkomst met LIGO goedgekeurd.

Gemeenteraadslid Pieter Cassiman: “Ook in een digitale wereld is het een plicht om als ouder je kind in zijn of haar schoolloopbaan op te volgen en te ondersteunen. Door de vernieuwde vorming ‘Ken je school’ te ondersteunen, helpt de Stad ouders die hierbij hulp nodig hebben.”

“Dit project wordt structureel verankerd in het flankerend onderwijsbeleid. Digitale inloopmomenten op 11 scholen bereikten ondertussen al 120 ouders. Dit bewijst dat de nood hoog is om blijvend en maatgericht te blijven werken.” zegt schepen van onderwijs Karim Van Overmeire. “Tijdens die inloopmomenten worden ouders op maat begeleid in de specifieke digitale schoolomgeving van hun kind. Het is dan ook positief dat wij vanuit de Stad de scholen en ouders hierin kunnen ondersteuning bieden, om de actieve betrokkenheid van ouders te verhogen”, besluit Cassiman.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is