Retrobeleid door en voor onze Aalsterse 55-plussers

Op 21 april 2022, over deze onderwerpen: Senioren

Een onderbouwd retrobeleid uitrollen op basis van de concrete behoeften en noden van de Aalsterse senioren, dat is waar schepen van Senioren Caroline De Meerleer (N-VA) de komende jaren werk wil maken. “De eerste stap hiertoe is een ‘ouderenbehoeftenonderzoek’ dat de stad in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel zal uitvoeren. Samen met onze voorzitter van de seniorenraad Christiane hoop ik dat we heel wat 55-plussers warm kunnen maken om hieraan mee te werken.” 


De categorie van 55+’ers laat zich niet graag ‘senioren’ noemen. We spreken immers over een zeer diverse doelgroep, van 55 tot 105 jaar, en die dus 50 levensjaren overbrugt. “Er is een grote groep die nog zeer actief en werkzaam is, maar eveneens een groep die omwille van een verminderde toegankelijkheid of gezondheid in een woonzorgcentrum verblijft. Daarom spreek ik liever over een retro- dan een seniorenbeleid. Ons magazine ‘Retro’, gericht op onze 55+’ers, inspireerde hiertoe.” 


Net die verscheidenheid zorgt er ook voor dat niet alleen de ‘verpakking’ in een nieuw jasje wordt gestoken, maar ook de inhoud wil De Meerleer op een gepaste manier vorm gegeven. “Er zijn bouwstenen nodig die het fundament vormen voor een Aalsters retrobeleid. Daarom gaan we aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, het zogenaamde ‘ouderenbehoeftenonderzoek’ van de Vrije Universiteit Brussel, op zoek naar de behoeften en noden van deze specifieke doelgroep.” 


Als voorzitter van de huidige seniorenraad geeft Christiane Roelandt aan dat het belangrijk is dat we een beter beeld krijgen van hoe de Aalsterse 55-plussers leven, wonen en hun dag invullen. “Het doel is om de leefsituatie van thuiswonende ouderen in kaart te brengen. Thema’s die aan bod komen zijn: leeftijdsvriendelijke gemeente, huisvesting, cultuurparticipatie, kwetsbaarheid, vrijwilligerswerk, buurtbetrokkenheid, inclusie, active ageing en levenskwaliteit.” 


“Om dit onderzoek tot een goed einde te brengen, doorlopen we een proces, waarbij in elke fase een beroep wordt gedaan op onze Aalsterse 55-plussers”,  legt De Meerleer uit. “Finaal komen we tot de bevraging van een 800-tal senioren. De selectie van de te ondervragen mannen en vrouwen, gebeurt door de VUB zodat alles statistisch correct en representatief verloopt. De resultaten kunnen nadien vergeleken worden met die van steden en gemeenten die eerder al dit onderzoek lieten uitvoeren.”  


Roelandt en De Meerleer hopen dat de resultaten tegen het einde van het jaar bekend zijn. “Het ouderenbehoeftenonderzoek zal de basis vormen voor het beleid van de komende jaren en kan meteen ook dienst doen als nulmeting zodat de evolutie binnen pakweg 10 jaar ook objectief in cijfers kan worden vastgesteld. Net daarom zouden we het fijn vinden dat heel wat 55-plussers, die worden uitgeloot voor de steekproef, ook deelnemen”. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is