Rattenbestrijding en zwerfkattenvangacties: een opdracht voor de vzw RATO

Op 8 maart 2023, over deze onderwerpen: Dierenwelzijn

Ratten… weinigen onder ons zijn er dol op en ze bestrijden is een absolute noodzaak. Ze richten vaak onherstelbare schade aan en kunnen mens en dier ziek maken. Daarom gaat de stad al sinds 2014 de samenwerking aan met de provinciale vzw RATO, die de bestrijding van dit ongewenste dier voor zijn rekening neemt. Deze week werd op de gemeenteraad de samenwerkingsovereenkomst, die nu bijna 10 jaar loopt met hen, geactualiseerd en afgestemd op de huidige noden en behoeften.

Als schepen van Dierenwelzijn geeft Caroline De Meerleer aan dat de samenwerking tussen de Stad Aalst en de vzw RATO zeer goed verloopt. “De vzw RATO bestrijdt ratten zowel op openbaar terrein als op privéterrein. In dat kader zetten ze ook volop in op sensibilisering, want ratten worden onder meer aangetrokken door voedselresten die verkeerdelijk mee op de composthoop gaan of door de aanwezigheid van voedsel voor kippen. Als particulier moet je het nodige doen om dit te voorkomen”, zegt Caroline.

Maar de vzw RATO doet ook meer dan alleen aan rattenbestrijding. Hun hulp wordt ook ingeroepen in kader van overlast met duiven, ze doen occasionele vangsten van verwilderde kippen of konijnen, of ze vangen uitgezette waterschildpadden waar die niet thuishoren. Daarnaast vormt de vzw RATO ook een voorname partner in kader van het zwerfkattenbeleid.

“Ons zwerfkattenbeleid is intussen volledig geënt op de handvaten die door Dierenwelzijn Vlaanderen zijn aangereikt”, aldus Caroline. “Dit houdt in dat we bij vangacties van zwerfkatten werken volgens de TNR-methode: vangen, steriel maken en terugzetten. In de praktijk vangt de vzw RATO de zwerfkatten en brengt ze naar de dierenarts voor een gezondheidscheck, voor castratie of sterilisatie. De tamme of domesticeerbare katten en kittens gaan naar het asiel, de gezonde ‘wilde’ exemplaren, de échte zwerfkatten, worden teruggezet waar ze werden gevangen,” duidt Caroline de werkwijze bij een zwerfkattenvangactie.

Naast de Stad Aalst doen nog een 40-tal andere gemeenten in Oost-Vlaanderen een beroep op de dienstverlening van de vzw RATO.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is