Opwaarderen van ons historisch stadspatrimonium

Op 20 december 2021, over deze onderwerpen: Huisvesting en Patrimonium

De aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het renoveren en herbestemmen van de pastorij van Nieuwerkerken in de Vlaamse Gaaistraat naar een therapiecentrum voor jongeren werd goedgekeurd.

Dit betekent dat de aangestelde aannemer, Arthur Vandendorpe, in het voorjaar kan starten met de werken. Het einde van de renovatiewerken is voorzien tegen de herfst van 2023.
 
Caroline Verdoodt, schepen van Gebouwen en Technieken: “Als Stad moeten we blijven investeren in gebouwen die we in eigendom hebben. We mogen deze niet laten verloederen. De renovatie van de pastorie te Nieuwerkerken wordt een mooi voorbeeld van een heropwaardering van een historisch stadsgebouw. En daar blijft het niet bij. In ons stadspatrimonium zijn er nog een aantal gebouwen met een zeer hoge erfgoedwaarde, waarvoor er in 2022 een renovatiedossier wordt opgestart. Samen met onze architecten en ingenieurs van de dienst GenT zal er ook werk gemaakt worden van de restauratie van het Belfort en het Stadhuis- en Pupillencomplex.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is