Meer aanspreekbare en bereikbare politie

Op 22 september 2023, over deze onderwerpen: Politie, Veiligheid

Als burgemeester en hoofd van de bestuurlijke politie zal ik alles in het werk stellen om zo veel mogelijk politie in het straatbeeld te krijgen. Dit doet hoe dan ook het subjectief onveiligheidsgevoel afnemen. Politie geflankeerd door goedgetrainde honden, politie te paard in het Aalsterse Stadspark, politie per fiets, hoe meer aanspreekbare politie hoe liever U en ik het hebben. Ik zal zo veel als mogelijk ook deze beleidsinzichten duidelijk mededelen aan de Korpschef en korpsleiding.

Dat een fietsteam haar plaats heeft binnen de politiezone Aalst staat buiten kijf, alleen dient er een specifieke plaats/taakomschrijving voor gevonden te worden. Deze ligt meer in een toezichtsfunctie, gericht naar bestrijding van kleine problemen, aanspreekbaarheid en zichtbare aanwezigheid (voornamelijk ter voorkoming van onveiligheidsgevoel en overlast).

Het huidige personeelsbestand van de dienst interventie laat het echter niet toe om dit, zoals het vroeger bestond, in een even grote bezetting in het straatbeeld te brengen. Er wordt gewerkt aan een verhoogde en hernieuwde inzet van de Adelaarsbrigade en deze positieve inzichten zullen ook door mij verder verdedigd worden. Meer aanspreekbare en bereikbare politie daar maak ik prioritair werk van.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is