Integraal zwerfvuil- en sluikstortbeleid voor een hardere aanpak van sluikstorters!

Op 5 oktober 2022, over deze onderwerpen: Sluikstorten en zwerfvuil

Iedereen kent het wel. Het huisvuilzakje naar de openbare vuilbak, allerhande rommel naast een kledingcontainer, een hele inboedel ergens in een veld… Zwerfvuil en sluikstorten is voor heel wat Aalstenaars een doorn in het oog.

1.157 ton ofwel 1.157.000 kg, zoveel sluikafval en zwerfvuil werd door de Aalsterse stadsdiensten opgehaald tussen januari 2021 en juli 2022. En dat ophalen kost de Aalstenaar handen vol geld. Meer dan 150.000 EUR, het transport naar ILVA en de manuren zelfs nog niet gerekend. “De tijd van sensibiliseren is echt wel voorbij. Handhaving en een sterk lik-op-stukbeleid, daar moet de stad versterkt op inzetten!” zegt gemeenteraadslid Pieter Cassiman (N-VA) die de cijfers opvroeg bij burgemeester Christoph D’haese (N-VA).

Sinds januari 2021 worden 3 mobiele camera’s ingezet, goed voor 7.344 uur beeldmateriaal. “De aanwezigheid van camera’s werpt zijn vruchten af.” zegt Cassiman (N-VA). Op basis van de beelden werden in 2022 heel wat locaties van sluikstorten doorzocht. In totaal werden 640 GAS-boetes uitgeschreven voor een totaal bedrag van meer dan 100.000 EUR.

“Binnen de stadsadministratie werd een dienstoverschrijdende werkgroep opgericht die versterkt wordt door ILVA en de lokale politie. Deze werkgroep volgt de initiatieven van het zwerfvuil- en sluikstortbeleid op met als doel de aanpak te coördineren en af te stemmen. Een totaalaanpak wordt voorbereid en zal steunen op de 5 pijlers voor het voeren van een efficiënt zwerfvuilbeleid: infrastructuur (vuilnisbakken en opruimbeleid), omgeving (leegstand, verloedering, allerhande vormen van schade en verwaarlozing), sensibilisering / communicatie, participatie en handhaving” laat burgemeester D’haese (N-VA) weten.

“Maar er is meer nodig. Naast een GAS-boete betaalt de dader nog veel te weinig de reële kost voor het opruimen van het sluikstorten. Dat mag anders. Daarnaast is er een wetsvoorstel in de maak dat het maximumbedrag van een GAS-boete zou verhogen van 350 EUR naar 500 EUR. Ik zou dan ook voorstellen aan de gemeenteraad om de boetes voor sluikstorten naar 500 EUR te verhogen van zodra dat kan.” vult Cassiman (N-VA) nog aan. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is