Graven krijgen een tweede leven

Op 22 december 2022, over deze onderwerpen: Begraafplaatsen, Burgerlijke Stand

Het behoud van funerair erfgoed wint aan belang, ook in Aalst. Daarom heeft schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer een reglement uitgewerkt dat hergebruik van een grafteken en peter- of meterschap van een graf mogelijk maakt.

“Grondstoffen worden alsmaar schaarser en daarom springen we er best duurzaam mee om. Een tweede leven geven kan vanaf 2023 zelfs op de begraafplaatsen. Door een grafteken te hergebruiken of peter- of meterschap van een graf dat niet meer in concessie is, op te nemen, kan je als inwoner zelf je steentje bijdragen", legt schepen De Meerleer uit.

Wanneer een concessie van een graf ten einde loopt en ze niet wordt hernieuwd, dat wordt in principe het graf geruimd en het grafteken weggenomen. Wanneer de familie na het beëindigen van de concessie het grafteken niet wegneemt, wordt de Stad hiervan automatisch eigenaar.

“Sommige graftekens zijn waardevol of nog in een te goede staat om ze te laten afbreken”, aldus De Meerleer. “In het kader van enerzijds het respect voor funerair erfgoed en anderzijds vanuit een duurzaam perspectief, hebben we een reglement uitgewerkt zodat die graftekens, mits bepaalde voorwaarden, kunnen worden hergebruikt.”

Maar dit is niet alles. Er zijn ook graven die niet voor hergebruik in aanmerking komen, maar toch bijvoorbeeld vanuit esthetisch oogpunt waardevol zijn of omdat er iemand in begraven ligt die een bijzondere betekenis heeft voor een bepaalde groep van mensen. Wanneer van die graven de concessie afloopt, dreigen sommigen ervan te verdwijnen. “Personen, verenigingen of zelfs scholen of bedrijven kunnen het onderhoud van dergelijke graven op zich nemen,” zegt De Meerleer, die reeds tal van vragen hierover mocht ontvangen. “Op die manier wordt het voortbestaan van het graf verzekerd.”

Voor meer informatie over hergebruik en/of peter- of meterschap van een grafteken kan men terecht bij het team Burgerzaken in het Administratief Centrum, bij het team Begraafplaatsen op de begraafplaatsen of op de website van de Stad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is