De pestlijders van Rubens wordt gerestaureerd

Op 27 oktober 2023, over deze onderwerpen: Erfgoed

Nog steeds te weinig Aalstenaars weten welk fantastisch topkunstwerk vrij te bezichtigen valt in onze Sint-Martinuskerk. De Heilige Rochus door Christus aangesteld tot patroon van de pestlijders, beter bekend onder de titel De pestlijders, is een altaarstuk, bestaande uit 4 schilderijen, van de hand van Peter Paul Rubens.

“De stad Aalst heeft oog voor haar erfgoed. Renovatiefase IX van de Sint-Martinuskerk is net gestart. Daarbij zal de dwarsbeuk, waar zich ook het altaarstuk bevindt, onder handen genomen worden. De restauratie van het werk was niet opgenomen in het renovatiedossier van de kerk. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen reeds in 2018 beslist om het werk te laten herstellen. Die restauratie werd nu formeel door de gemeenteraad goedgekeurd en zal betaald worden via een erfgoedpremie die meer dan de helft van de kosten zal dekken”, legt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire uit.

Gemeenteraadslid Pieter Cassiman zette de beslissing op de gemeenteraad kracht bij: “De pestlijders maakt deel uit van het cultuurhistorisch erfgoed van Vlaanderen en werd ook als toeristische trekpleister uitgespeeld met de belevingsexpo: ‘Iedereen Rubens’. Ik ben dan ook tevreden dat de gemeenteraad dit fantastische werk door experten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) zal laten restaureren, zodat we het altaarstuk bij het openstellen van de dwarsbeuk van de Sint-Martinuskerk in al haar glorie zullen kunnen bewonderen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is