Christophe D'Haese: "Wij zijn geen stad als alle anderen"

Op 7 januari 2019, over deze onderwerpen: gemeenteraadsverkiezingen 2018, Verkiezingen 2018

Het Laatste Nieuws/Denderstreek,

De stemmen zijn geteld, de burgemeesters en schepenen bekend - op enkele uitzonderingen na.Sommigen staan voor een tweede ambtstermijn of meer, voor vele anderen wordt 2019 het begin van een nieuwe politieke uitdaging. Onze reporters gingen bij hen langs en vroegen wat zij de komende zes jaar zoal in petto hebben voor hun stad of gemeente. U leest het in uw Regiokrant. Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) is de Mohammed Ali van de Aalsterse politiek. Meer dan 11.000 voorkeurstemmen haalde hij op 14 oktober binnen, een absoluut record in Aalst. De stad onderging de laatste jaren een metamorfose en de bevolking bedankte de burgemeester daarvoor. Burgemeester D'Haese blikt terug op een bewogen jaar en vertelt ons waar hij de komende zes jaar met de stad naartoe wil.

Hoe gaat het met uw gezondheid? Vorig jaar was het toch eventjes schrikken... Hoe gaat het met u na de zware campagne en onderhandelingen?

"Het gaat beter dan ooit, dankuwel. Ik herinner het mij nog alsof het gisteren

was. 25 mei werd ik geopereerd. Ik kwam het ziekenhuis binnen en de verpleegster zei treffend: 'Ai berremeester, ge ziet er mor wittekes uit...' Ik wist hoe laat het was. Gelukkig liep het goed af, maar meer dan ooit denk ik aan mensen die minder geluk hebben gehad. Beleid voeren, pendelen tussen Aalst en de Wetstraat, een boek schrijven en voorstellen in De Werf, een chirurgische ingreep, een verkiezingscampagne op het scherp van de snee en een behoorlijk zware coalitievorming: het was me inderdaad het jaartje wel. Na mijn ziekenhuisopname waren de dokters behoorlijk streng geweest: minder werken én gewicht verliezen. In dat laatste ben ik toch al geslaagd, al zal ik wel nooit vel over been zijn (lacht). Als burgemeester beleef je de dingen vanop de eerste rij, en vooral de persoonlijke drama's hakken er telkenmale zwaar in. Maar zeuren doe ik allerminst: het is een voorrecht om straks opnieuw voor zes jaar burgemeester van Aalst te mogen zijn. Ik ben er volledig klaar voor."

Welk moment uit de afgelopen verkiezingscampagne zal u bijblijven?

"Er waren verschillende mooie momenten. Ik hou overigens zelf wel van die typische campagnesfeer en de verkiezingsdebatten. In volle campagne werd ik op de Graanmarkt aangesproken door een oudere dame. Ze vertrouwde me toe altijd voor een concurrerende partij te hebben gestemd. 'Maar, berremiester, ik was vergeten hoe het was om trots te zijn op onze stad. En sinds een paar jaar ben ik weer gralèk fier.' Een zeer fijn gesprek was dat, en het bevestigde mijn buikgevoel dat onze inspanningen door heel veel Aalstenaars worden geapprecieerd."

U kwam uit de gemeenteraadsverkiezingen als populairste Aalsterse burgemeester ooit. Niemand haalde ooit meer voorkeurstemmen. U bent de Mohammed Ali van de Aalsterse politiek. Voelt u jaloezie van de concurrenten? En waar gaat dat naartoe, naar niveau Bart Somers (15.000 stemmen)?

"Een vooruitgang in voorkeurstemmen had ik wel verwacht, maar dit resultaat overtrof werkelijk mijn stoutste verwachtingen. Om dan maar Mohammed Ali te parafraseren: Een gevecht wordt gewonnen weg van getuigen, achter de lijnen, op de straat, lang voordat je in de spotlights staat. Anders gezegd: het geheim van succes is ook gewoon hard werken, en het is prachtig dat de mensen je daarvoor belonen. Natuurlijk voel je dat politieke tegenstrevers je harder proberen te tackelen, maar daar kan ik best mee leven. Politiek is inderdaad geen stiel voor blozende maagden."

Is dit de coalitie uit uw dromen?

"Het is alleszins het bestuursakkoord van mijn dromen. De kiezer deelt de kaarten, en vervolgens proberen partijen zoveel mogelijk slagen binnen te halen. N-VA was de afgelopen jaren al de motor van verandering in Aalst en dankzij een geweldig verkiezingsresultaat zullen we nog beter onze stempel kunnen drukken. Het bestuursakkoord is opnieuw bijzonder ambitieus en bevat precies de speerpunten waar wij willen op inzetten, met sterke klemtonen inzake veiligheid en identiteit."

Het Aalsters DNA staat vermeld in het eerste punt van het bestuursakkoord. Waarom de nadruk op dat Aalsters DNA?

"De Ajuinenstad is uniek in velerlei opzichten. Wij zijn geen stad als alle andere, en we willen dat ook niet zijn. Aalst is een eigenzinnige Vlaamse stad met een authentiek karakter. Dat wij die typisch Aalsterse kenmerken willen behouden en beleidsmatig willen ondersteunen waar het kan, lijkt me de logica zelve. Tegenstanders proberen er uiteraard een karikatuur van te maken, maar ik denk dat mensen instinctief zeer goed aanvoelen wat we bedoelen met 'Aalsters DNA'."

Is het zo dat multiculturele feesten en 'Afghaanse vzw's' (zoals Karim Van Overmeire in een interview zei), geen subsidies meer krijgen?

"Subsidies zijn per definitie gemeenschapsgelden. Vanuit het stadsbestuur willen we met die subsidies zorgvuldig omspringen en vooral initiatieven ondersteunen die gemeenschapsversterkend zijn. Wie zijn of haar lot wil verbinden aan dat van de Aalstenaars is welkom. Initiatieven die het omgekeerde beogen hoeven geen belastinggeld te krijgen. Dus ja: in die zin varen we een meer rechtse koers."

Is de hoge score van Vlaams Belang een bedreiging?

"Het oordeel van de kiezer kan mijns inziens nooit een bedreiging zijn. Aalst ontsnapt helaas niet aan de problematieken waarmee ook andere centrumsteden geconfronteerd worden. Ik wil niet doof of blind zijn voor de signalen die bezorgde kiezers daaromtrent uitsturen. Met goed bestuur zullen we het verschil maken, daar ben ik van overtuigd. Ik doe er alles aan om onze stadsgenoten te overtuigen van ons positief project voor Aalst. Terechte bekommernissen van Aalstenaars over onveiligheid en vervreemding willen en zullen wij de komende jaren meer dan ooit ter harte nemen. Een sterke bestuurlijke handhaving zal daar een sprekend voorbeeld van zijn. Ook de harde en moeilijke strijd tegen drugs blijft een topprioriteit voor mij."

Zal Aalst zijn eigenheid kunnen bewaren de komende jaren?

"Natuurlijk. Het hele bestuursakkoord is daarvan doordesemd: we willen vooruitgaan en zijn ons bewust van de snel veranderende wereld rondom ons. We richten de blik op de toekomst, maar zonder onze Aalsterse roots te verloochenen. 'Oilsjteneers zemmen, en weir vinnen da ferrem'. Aalst was altijd al een broedplaats voor talent en een kuuroord voor creatievelingen. Het moet dat ook blijven."

Wat is de belangrijkste realisatie die de Aalstenaars de komende zes jaar mogen verwachten?

"Er staan verschillende grote projecten op stapel. Zo komt er een heraanleg van de Grote Markt en de verdere ontwikkeling van de Siesegemkouter. Daarnaast is een nieuwe veiligheidskazerne voor politie en brandweer één van mijn stokpaardjes. De huidige infrastructuur is verouderd en niet aangepast aan de noden van deze tijd. De nieuwe veiligheidskazerne komt er deze bestuursperiode en zal het integraal veiligheidsbeleid in onze stad ten goede komen."

Nog een laatste dilemma: minister van Justitie of burgemeester van Aalst?

"Ik voel mij vereerd dat u aan mij denkt (lacht). Maar zeg nu zelf: Wat is er mooier dan burgemeester zijn van de meest charmante stad van Vlaanderen? Sinds 2013 heb ik van mijn droom mijn adres kunnen maken. Zolang de Aalstenaars dat goed vinden, blijf ik hier nog even wonen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is