Aalst: zorgstad voor de toekomst

Op 28 juni 2023

Nog niet zo lang geleden kopte De Tijd ‘Fuseren, de moeilijkste operatie in het ziekenhuis’. En toch deden we het in Aalst, samen met Asse, Geraardsbergen, Ninove en Wetteren.

De cijfers die schuilgaan achter deze fusie zijn indrukwekkend: 1.000.000 consultaties per jaar, ten dienste van 595.946 potentiële patiënten, zes campussen beschikbaar voor 38 steden en gemeenten, meer dan 5.000 zorgmedewerkers, verdeeld over 52.000 verblijvende opnames en 115.000 dagziekenhuisopnames… Kortom het ziekenhuis van de toekomst komt in Aalst te staan.

Rationeler en efficiënter: Aalsterse ziekenhuizen bundelen dus alle krachten! De kogel is door de kerk: na jarenlange snuffelrondes, na meer dan 104 vergaderingen en na steeds concretere gesprekken tussen de OLV en A.S.Z, waarbij ik het genoegen had vaak als bemiddelaar en als facilitator te mogen optreden, is de eenmaking van de Aalsterse ziekenhuizen weldra een feit. In een tijd waarin sommige politici wordt verweten amper een deuk in een pakje boter kunnen slaan, ben ik echt opgetogen om deze medische troefkaart voor Aalst en haar ruime omgeving te kunnen uitspelen.

De zorginstellingen kondigen aan hun bestuur en exploitatie gemeenschappelijk te maken. Zonder meer een positieve aardverschuiving, die Aalst nog meer op de kaart zal zetten als zorgstad bij uitstek. De impact van de eenmaking is immers enorm: de infrastructuur wordt beter, arts-specialisten kunnen voortaan écht samenwerken in een stimulerende in plaats van onderling concurrerende omgeving, medewerkers behouden hun statuut en voor de nieuwe medewerkers wordt een uniform aantrekkelijk en positief statuut klaargemaakt.

De grootste winnaar is evenwel de patiënt: het zorgaanbod wordt nóg beter en vollediger. De essentie verliezen we immers niet uit het oog: investeren in de gezondheid van onze mensen en hun levenskwaliteit. 

Onze ziekenhuizen zullen wel varen bij de onderlinge samenwerking, en de tewerkstelling evenzeer, maar de echte winnaar wordt ongetwijfeld de bevolking in de Denderregio. De kwaliteit van de zorg voor de patiënt blijven verbeteren is en blijft immers doel nummer één. Zoals de Romeinse wijsgeer Cicero al wist: salus populi suprema lex esto - het welzijn van het volk moet de hoogste wet zijn.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is