Aalst voert zogenaamde vreemdelingentaks in

Op 7 juni 2017, over deze onderwerpen: Asiel en migratie, Integratie & inburgering

Karim Van Overmeire
Eigenlijk is ‘vreemdelingentaks’ niet het juiste woord. Juridisch gaat het om een retributie op het verlengen, vernieuwen en vervangen van een vreemdelingenkaart. “Sinds kort hebben de steden en  gemeenten de mogelijkheid om tot maximaal 50 euro aan te rekenen voor de vernieuwing van vreemdelingenkaarten type A,” zegt schepen van vreemdelingenzaken Karim Van Overmeire (N-VA), “Aalst is één van de eerste steden in Vlaanderen die van deze mogelijkheid gebruik maakt.”
Hoe vaak de kaart hernieuwd moet worden en hoe vaak de retributie bijgevolg wordt geheven, varieert naargelang de categorie. Voor erkende vluchtelingen geldt de A-kaart voor 5 jaar, voor andere categorieën slechts voor 1 jaar of zelfs 6 maanden. “Volgens onze berekeningen zullen er in onze stad jaarlijks minstens 200 dossiers zijn waarop de retributie van toepassing van toepassing is,” zegt schepen van vreemdelingenzaken Karim Van Overmeire (N-VA). “Dit is dus geen lege doos zoals sommigen beweren.”
Aalst is de derde stad die de retributie invoert, maar ondertussen heeft ook Izegem de beslissing genomen en wordt in veel andere steden de beslissing voorbereid. “Als Gent en Leuven beslist hebben om de retributie niet in te voeren, heeft dit vooral te maken met socialistische burgemeesters die zich op die manier afzetten tegen het strengere beleid van de federale regering,” meent schepen Karim Van Overmeire. “Maar ik ben ervan overtuigd dat er bij de bevolking een breed draagvlak bestaat voor deze maatregel.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is