Aalst steunt de kandidatuur Nationaal Park Scheldevallei

Op 28 juni 2023, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Toerisme

In 2021 lanceerde de Vlaamse regering een oproep voor kandidaat Nationale Parken Vlaanderen. Eind 2023 volgt de definitieve erkenning door de Vlaamse Regering van 4 parken die het label Nationaal Park Vlaanderen zullen mogen dragen. Eén van de kandidaten is de Scheldevallei. Stad Aalst besliste op de gemeenteraad van juni om deze kandidatuur te steunen en brengt een aantal natuurgebieden mee in het mogelijke projectgebied. Landbouwgebruikspercelen worden uitgesloten.

De samenwerking tussen de verschillende partners en de oprichting van het Nationaal Park Scheldevallei wordt geregeld via een samenwerkingsovereenkomst. Bij het doornemen van de overeenkomst kwamen er voor de landbouwers in het projectgebied verschillende onduidelijkheden naar boven. Schepen Katrien Beulens (N-VA) bevoegd voor Natuur en Landbouw verduidelijkt: “Ik zie absoluut een meerwaarde voor de natuurgebieden maar begrijp natuurlijk ook de ongerustheid van de landbouw. Daarom werd na intern overleg beslist om de landbouwgebruikspercelen op het grondgebied van Aalst niet mee op te nemen in de afbakening van het park. Dit met uitzondering van de percelen in eigendom van Natuurpunt. Er zal ook zo snel mogelijk overleg georganiseerd worden met de betrokken landbouwers om ze correct te informeren en alle onduidelijkheden weg te nemen. Binnen het natuurgebied zullen we, met de steun van Vlaanderen, extra maatregelen kunnen nemen om de natuurwaarde en biodiversiteit te verhogen. ”

Vanuit toeristisch perspectief ziet schepen van Toerisme Caroline De Meerleer (N-VA) heel wat potentieel in de toetreding tot het kandidaat-Nationaal Park Scheldevallei. “Aalst zal als onthaalpoort fungeren, omwille van onze sterkte als toeristische stad. We hebben tal van gastvrije logies op ons grondgebied, de vereiste faciliteiten (station, parkeergelegenheid, fietsverhuur) en extra troeven die het verblijfstoerisme stimuleren (erfgoed, waterrecreatie en fiets- en wandelknooppunten). Binnen Visit Aalst is natuur, wandelen en fietsen momenteel al een van de vier thematische kapstokken waaraan we onze promotiecampagnes ophangen. Daarnaast maken we ook deel uit van de toeristische regio Scheldeland, dat gekenmerkt wordt door een prachtig groenblauw rivierenlandschap. Een Nationaal Park zal een aanzienlijk versterkend en verbindend effect creëren binnen de ganse regio, waarin Aalst een van de prominente toeristische bestemmingen zal zijn,” zegt De Meerleer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is