Aalst krijgt een Windplan

Op 3 juni 2019, over deze onderwerpen: Energie, Ruimtelijke ordening

Caroline Verdoodt
Schepen Caroline Verdoodt werkt aan een 'Windplan', dat duidelijk zal afbakenen waar in Aalst windturbines kunnen komen – en waar niet. “Windturbines kunnen niet zomaar overal”, zegt Caroline. “Daarvoor is de visuele en ruimtelijke impact toch echt te groot.”
 
Er ontstond de laatste tijd veel beroering rond de plannen om een windmolen neer te poten in Terjoden, zonder inspraak van het stadsbestuur of de buurt. Schepen Caroline Verdoodt wil vermijden dat discussies over windmolens de kop blijven opsteken. Ze werkt daarom aan een Windplan, dat een duidelijk kader zal scheppen voor het al dan niet plaatsen van windturbines.

Windturbines kunnen in Aalst alleen gebouwd worden op weloverwogen plaatsen en na grondig onderzoek. Het Windplan gaat op zoek naar geschikte locaties én naar een draagvlak. “Burgers moeten maximaal betrokken worden”, zegt Caroline. “Het kan niet dat de Aalstenaars alleen maar nadelen zouden ondervinden van windmolens: ze moeten ook kunnen delen in de voordelen.”

De Stad Aalst zal voor haar Windplan inspiratie opdoen in Eeklo; een van de eerste Vlaamse steden met een duidelijke visie op windenergie en de bijhorende burgerparticipatie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is