David Coppens

Voorzitter van de Gemeenteraad

 

David Coppens werd in juni 1991 geboren en bracht zijn schoolgaande jeugd door in Aalst, aan het Sint-Maarteninstituut en het Technisch Instituut Sint-Maarten. Hierna studeerde hij Financiën en Verzekeringen aan de Hogeschool Gent, waar hij in 2013 afstudeerde. Via een schakelprogramma bekwam hij een Master in de Bestuurskunde en Publiek Management aan de Universiteit Gent. David is werkzaam bij de Federale Politie als adjunct diensthoofd budgetbeheer aan de directie financiën.

Actief (Jong) N-VA'er 
Reeds vroeg maakte hij de keuze om lid te worden van een politieke partij. Geïnspireerd door verhalen, debatten en feiten omtrent de Vlaamse situatie vond hij de weg naar de N-VA. Hij werd lid van Jong N-VA kanton Aalst in 2009 en was van november 2010 tot november 2014 voorzitter van de lokale jongerenafdeling. Daarnaast is hij actief in de overkoepelende structuren, zo was hij coördinator voor de Regio Dender-Aalst-Oudenaarde van februari 2013 tot februari 2015 en vertegenwoordigde hij in diezelfde periode de Aalsterse jongerenafdeling in de Afdelingsraad. Vervolgens werd hij in maart 2015 Nationaal Ondervoorzitter en sinds maart 2017 is hij Nationaal Penningmeester van Jong N-VA.

Ook binnen N-VA is hij actief op verschillende niveau's. Van 2009 tot 2019 was hij jongerenverantwoordelijke, sinds 2009 is hij webbeheerder en sedert 2019 is hij secretaris van N-VA Groot-Aalst. Eind 2014 werd hij verkozen in het Arrondissementeel Bestuur Aalst-Oudenaarde en via zijn nationale functies binnen Jong N-VA werd hij in maart 2015 ook lid van de Partijraad van N-VA.

Gemeenteraad Aalst

Legislatuur 2012 - 2018

In 2012 kwam de N-VA-politicus op voor de Gemeenteraad vanaf de zevende plaats. Als gemeenteraadslid was hij voorzitter van de Commissie Burgerlijke Stand, Bevolking, Senioren & Toerisme. Daarnaast was hij lid van de Commissie Leefmilieu, Jeugd, Gezin & Kinderopvang, de Commissie Onderwijs, Bib, Eur. en Internat. Samenwerking, Erfgoed, Vreemdelingenzaken, Inburgering & Vlaams Karakter, alsook van de Commissie Sociale Zaken & Wonen en van de Commissie Financiën, Juridische Zaken & Kerkfabrieken.

Jeugd

In zijn eerste jaar in de gemeenteraad ijverde Coppens vooral voor de aankoop van de 'Hopzaal' als polyvalente fuifzaal voor de Aalsterse jeugd. Ondertussen groeide de zaal uit tot het polyvalente jeugdontmoetingscentrum 'Cinema' waarmee er eindelijk een antwoord kwam op een jarenlange vraag van de Aalsterse jeugd en het verenigingsleven. Ook kan hij met enige fierheid terugkijken op zijn initiatieven voor meer investeringen in jeugdtoerisme, in concreto de subsidies die bekomen werden voor de bouw en/of renovatie van de jeugdverblijven van KLJ Moorsel, Scouts Sint-Kristoffel en Scouts Sint-Aloysius. 

Fietsbeleid

Een ander topic waar David via de gemeenteraad werk van maakte is meer fietsvoorzieningen in Aalst, waaronder meer fietsstallingen in Aalst centrum, de verlichting van de fietspaden 'Notelaarspad' en 'Leirekensroute' en het fietsdeelsysteem via Mobit.

Energie

Tot slot legde David ook de focus op het energie- en klimaatbeleid van de stad via de werking van vzw BEA en zijn functies binnen Intergem en Eandis. Hij pleitte sterk voor het vergroenen van het wagenpark van de stad door in te zetten op elektrische voertuigen en als het van hem afhing worden de daken van het stadspatrimonium zoveel mogelijk benut voor de aanleg van zonnepanelen opdat de stad een voorbeeldfunctie kan opnemen in het duurzaam omgaan met energie.

 

Legislatuur 2018 - 2024

Met de lokale verkiezingen op 14 oktober 2018 was David vanop plaats acht opnieuw kandidaat om zich vanuit de Gemeenteraad verder in te zetten voor de Aalstenaars. Hij nam de fakkel over van Sanne Nieulandt en werd met zijn 27 lentes jong, de jongste Voorzitter van de Gemeenteraad van alle Vlaamse centrumsteden.