Programma

Vlaams. Veilig. Verantwoordelijk.

De N-VA wil sterke lokale besturen, met de nodige bevoegdheden om voor hun burgers beleid te voeren. Het is immers het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat. Onze blik is op de wereld gericht, maar onze wortels liggen in onze straat, wijk, dorp, stad. Elk met hun eigen verhaal, unieke karakter en typische troeven. Hier delen wij lief en leed met elkaar. Dat Vlaanderen is onze thuis.

Het is de moerassige grond die we door de eeuwen ontgonnen hebben. Niet voor niets zijn onze baggeraars wereldberoemd en onze wielrenners kampioen in de modder. Dat leefmilieu hebben wij gevormd, en het heeft ons gevormd. De kanalen en rivieren zijn onze aders, de bossen onze longen. Door natuurontwikkeling, landschapsbeheer, een leefbaar platteland en groene steden willen wij Vlaanderen versterken.

En het Vlaamse erfgoed willen wij koesteren. Want cultuur leidt tot gemeenschapsvorming. Het rijke, Vlaamse verenigingsleven is het fundament van een bloeiende gemeenschap, en verdient alle mogelijke steun. Net zoals het aanzien van onze dorpen en steden een belangrijke, gemeenschapsvormende functie heeft. De N-VA wil nette en propere dorps- en stadskernen met veel groen en een slimme mobiliteit.

Dat vrije Vlaanderen veronderstelt veiligheid. Zonder veiligheid is er geen rechtsstaat en zonder rechtsstaat is er geen vrijheid. De lokale besturen worden steeds meer geconfronteerd met de dreiging van radicalisme en terrorisme die onze leefwereld binnendringen. Wij bereiden ons best voor op die nieuwe realiteit.

Daarom pleiten wij voor bestuurlijke handhaving. De lokale besturen moeten de middelen krijgen om radicalisering tegen te gaan en meer veiligheid te creëren. Wij willen paal en perk stellen aan de straffeloosheid door een veiligheidscultuur met een rechtvaardig lik-op-stukbeleid.

Tegelijk versterken wij het rechtvaardigheidsgevoel. De laatste decennia is ons burgerschap aangetast. Sommigen willen de grenzen laten vervagen en wijzen nieuwkomers wel op hun rechten, maar vergeten dat daar plichten bij komen kijken.

Zo verdwijnt het vertrouwen en de teamspirit. Nieuwkomers worden niet spontaan burgers die de seculiere rechtsstaat en de daarbij horende rechten en plichten respecteren. Wij zetten in op een Vlaams burgerschap, waarbij we nieuwe Vlamingen integreren in ons verhaal. In de lokale besturen staat daarom neutraliteit best voorop.

Die democratie steunt ook op verantwoordelijkheid. Door regeldrift, complexe procedures en capaciteitsproblemen krijgen vele burgers het idee dat de staat er niet meer voor hen is. Wij houden niet van gecentraliseerde bureaucratieën, ambtelijke doolhoven en versnipperde belastingen. Wij willen een verantwoordelijk, slank, doelgericht bestuur op gemeentelijk vlak. De integratie van OCMW en gemeenteis daar een mooi voorbeeld van.

Verantwoordelijkheid nemen, is ook ondernemen. Wij zijn ondernemers in hart en nieren. Lokale bedrijven zijn de basis van onze welvaart en moet alle kansen krijgen. Maar het is ook zorgen voor elkaar. Armoede bestrijd je niet door geld uit te delen, maar door mensen aan een job te helpen. Wij geloven in zelfvertrouwen en in mensen die hun eigen keuzes maken. Wij geloven niet in mensen afhankelijk maken van de staat.

 

Hieronder vindt u onze 14 krachtlijnen voor een goed bestuur in Aalst:

Inleiding

In 2012 werd de N-VA, dankzij de massale steun van de Aalstenaars (31% van de stemmen) de leidende politieke formatie in Aalst. We hebben de beloofde kracht van verandering effectief kunnen doorvoeren. Er kwam een einde aan de politieke ruzies en de stilstand. Het nieuw Administratief Centrum, Utopia en de nieuwe woonzorgcentra zijn bewijzen in baksteen. Daarnaast waait er onmiskenbaar een nieuwe wind: Aalst bruist en de Aalstenaars zijn weer fier op hun stad.

N-VA Groot-Aalst wil het beleid verder zetten. We gaan niet naar de kiezer met een eindeloze menukaart van leuke ideetjes, maar met duidelijke krachtlijnen en heldere keuzes. Deze krachtlijnen zullen voor ons de leidraad zijn om onze stad zes jaar lang verder te besturen.

14 krachtlijnen:

1) Aalst is voor ons een Vlaamse stad met een sterke eigen identiteit. Die identiteit willen wij koesteren en doorgeven aan de volgende generaties. Daarom hechten wij veel belang aan het bewaren van ons erfgoed.

2) We geven voorrang aan de levenskwaliteit van de huidige inwoners van Aalst. Het is niet de bedoeling om de stad zo snel als mogelijk te laten groeien. We laten ons niet degraderen tot het demografisch overstromingsgebied van Brussel. We zetten in op jonge Aalstenaars met roots in onze stad en op het aantrekken van tweeverdieners die in onze stad willen komen wonen.

3) Alhoewel iedereen beseft dat het hoge tempo van investeringen niet eindeloos kan worden aangehouden, willen we de kracht van verandering toch verder zetten. Daarom willen we in de volgende legislatuur een reeks belangrijke stadsprojecten ontwikkelen of afwerken: Tragel, Siesegem, Immerzeel, Pupillen, het Stedelijk Zwembad, de Nieuwe Veiligheidskazerne,  de Gendarmerie,…

We dragen als een goede huisvader zorg over het stadspatrimonium en het openbaar domein. Straten en pleinen worden verder vernieuwd.

4) We staan ook in de volgende legislatuur garant voor gezonde financiën. De totale belastingdruk wordt in geen geval verhoogd. Om voldoende middelen over te houden om te investeren, moet de personeelskost onder controle worden gehouden en moet de stad focussen op haar kerntaken. Niet elk probleem moet door de overheid opgelost worden en niet elk leuk idee moet met belastinggeld gerealiseerd worden.

5) Veiligheid is een absolute prioriteit. We werven meer politieagenten aan. De politie is aanwezig in alle straten, pleinen en wijken. Er zijn geen no-go-zones in Aalst. We doen alles wat we kunnen in de strijd tegen drugs.

6) We faciliteren stadsontwikkeling maximaal. We geven ruimte aan private ontwikkelaars met kwalitatieve projecten. Verouderde woningen worden opgeknapt. We laten Aalst verder openbloeien, met veel oog voor groen, duurzaamheid, wonen aan het water.

7) Mobiliteitsproblemen moeten voor ons op een realistische manier worden aangepakt en zijn geen ideologische fetisj. We verleiden de Aalstenaars om vaker de fiets te nemen, zonder de auto weg te pesten. Daarbij is de aanleg van veilige fietsinfrastructuur van de deelgemeenten naar het centrum een prioriteit.

8) We steunen onze lokale ondernemers. We bieden hen een betere dienstverlening en we laten Aalst op economisch gebied verder openbloeien. Er wordt verder geïnvesteerd in het winkelhart. We lokken meer toeristen en shoppers naar Aalst, want elke extra bezoeker is een extra sponsor van onze lokale economie.

9) We zetten Aalst op de kaart als Stad van de Zorg, met de twee ziekenhuizen en de ontwikkeling van de Siesegemkouter als speerpunt.

10) We garanderen dat de OCMW-middelen gaan naar de Aalstenaars die het echt nodig hadden. De afspraken rond sociale steun worden verder aangescherpt. Er wordt maximaal ingezet op het activeren van mensen: we bieden geen hangmatten maar springplanken.

11) We hebben de aandacht voor senioren. We helpen hen om langer te blijven wonen in hun eigen vertrouwde woning. We zorgen dat ze zich thuis blijven voelen in Aalst en waken erover dat het openbare domein en de stadsdiensten vlot toegankelijk blijven.

12) We geven jongeren meer ruimte om hun ding te doen. Aalst is een charmante stad waar jonge gezinnen hun kinderen willen laten opgroeien. Daarbij blijft Aalst de rol van scholenstad voor de brede regio vervullen. Kwalitatief onderwijs in een aangename omgeving is voor ons een prioriteit.

13) De bestaande vreemdelingenwetgeving wordt strikt toegepast en misbruiken zoals domiciliefraude, illegaal verblijf en schijnhuwelijken worden bestreden.

Ook inzake inburgering en integratie volgen wij een duidelijke lijn: wie ervoor kiest om in Aalst te komen wonen, heeft de plicht om zich te integreren. Met tal van initiatieven willen we daar graag bij helpen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwkomer.

14) We bewaren het eigen karakter en de leefbaarheid van onze deelgemeenten, als perfecte aanvulling op ons bruisende stadscentrum.