Zelfs Nederlanders vragen asiel

Op 14 september 2010

16 907 vluchtelingen verbleven er in juli in de opvangcentra van Fedasil, het Federaal Agentschap dat asielzoekers opvangt. Het grootste deel daarvan zijn Russen (2 578). Ook Afghanistan en Irak zijn met 1 227 en 708 dossiers goed vertegenwoordigd. In beide landen woedt een oorlog, een gegronde reden om elders asiel aan te vragen.

150 EU-burgers

Maar opvallend: ook uit Nederland (2), Hongarije (5), Roemenië (38) en Bulgarije (49) komen aanvragen binnen. In totaal genieten intussen 150 burgers uit de Europese Unie, een regio die je bezwaarlijk als oorlogsgebied kunt beschrijven, hier van opvang. En ook inwoners uit ‘veilige’ niet-EU-landen als de VS (1) of Argentinië (5) vinden de weg naar Brussel. ‘Ongezien en onbegrijpelijk. Zijn dat kandidaat vluchtelingen?’, reageert Kamerlid Sarah Smeyers (N-VA). ‘Waarom hanteren we geen lijst van veilige landen, zoals Frankrijk en Nederland doen? Asielzoekers uit een veilig land volgen er een versnelde procedure, met slecht een korte opvang.’ Smeyers berekende dat als België zo’n lijst hanteert er op korte termijn 3 533 opvangplekken vrijkomen. ‘Genoeg om de absurde praktijk van asielzoekers in hotels af te schaffen. En vergeet niet dat de voorbije maanden 4 300 mensen werden afgewezen wegens geen plaats.’
Het Commissariaat voor de Vluchtelingen, dat asieldossiers bestudeert, reageert liever niet op de vraag naar een lijst met veilige landen ‘omdat dat een politiek issue is’. Maar navraag in de administratie leert dat België voor EU-landenwel al een aparte, versnelde procedure gebruikt. Het aantal dossiers uit veilige EU-landen zou ook erg laag liggen. Wordt toch opvang verleend, dan is dat omdat er meestal een kind in het spel is.
Het blijkt ook niet simpel om landen als ‘veilig’ te catalogeren. Uit Servië kwamen dit jaar al 2 025 dossiers binnen, vooral van etnische Albanezen. Ondanks de vrede ginder staat die bevolkingsgroep in Servië zwaar onder druk sinds Kosovo zich afscheurde. Vandaar de vele vluchtelingen richting Europese hoofdstad. In elk geval lijkt een nieuwe asielcrisis onafwendbaar. Fedasil slaakte al een zoveelste noodkreet, de factuur van asielzoekers op hotel staat dit jaar al op 9 miljoen euro. ‘Het probleem escaleert en de winter staat voor de deur’, waarschuwt Kamerlid Theo Francken, die met Smeyers de commissie Binnenlandse Zaken zal bijeenroepen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is