Welke veranderingen kan N-VA teweegbrengen?

Op 31 december 2012

Burgemeester Christoph D'Haese wil van Aalst de referentiestad van Vlaanderen maken, iets waar vorige stadsbesturen allerminst in geslaagd zijn. Geen makkelijke opdracht dus. "Het is de bedoeling om de stad een heuse gedaantewisseling te laten ondergaan, van het somber en grauw industrieel bolwerk van het verleden tot een moderne en leefbare stad", aldus D'Haese. "Het zijn angstige onzekere tijden en er heerst weinig appreciatie voor een behaald compromis. Toch staat het bestuursakkoord van N-VA met sp.a en CD&V voor een hoogstnoodzakelijke nieuwe start. De stabiele meerderheid van 30 op 43 zetels maakt dat de wil van de Aalsterse kiezer perfect gerespecteerd is."

Sportcomplex

N-VA won in heel Vlaanderen en zeker in Aalst de verkiezingen met haar slogan 'Kracht van verandering'. In het bestuursakkoord vinden we evenwel veel projecten of ideeën terug waar het vorige stadsbestuur ook al achterstond of op zijn minst probeerde te realiseren. Zo verhoogden de belastingen de voorbije zes jaren ook niet, wilde men een evenementenhal realiseren, werd de bouw van het sportcomplex op Schotte en de ontwikkeling van de Siesegem voorbereid, probeerde men de personeelsuitgaven in toom te houden, werd er onderhandeld over de realisatie van het nieuw administratief centrum en werd de invoering van de GAS-boetes voorbereid. Toch zal de stad er volgens Christoph D'Haese de volgende jaren echt anders gaan uitzien. "Op vlak van sport doen we een inhaalbeweging met de bouw van het sportcomplex op Schotte. De realisatie van het nieuw administratief centrum is essentieel en zal er komen. De bevolking vraagt een evenementenhal en een veiligere stad, en dus maken we daar werk van", zegt D'Haese. "Op vlak van inburgering gaan we voor meer cohesie van de bevolking met het Nederlands als bindmiddel. De kwaliteit van het leven en de leefbaarheid in Aalst moet omhoog. De stad krijgt een nieuw uitzicht. Die verandering komt in een stroomversnelling."

Huisjesmelkerij

Volgens Karim Van Overmeire (N-VA) staat dit bestuursakkoord wel degelijk voor verandering. "We verbinden er ons aan dat de personeelsuitgaven jaarlijks 1 procent zullen dalen. In welke stad heb je dat al gehoord bij de voorstelling van een bestuursakkoord?", klinkt het. Het bestuur wil ook werk maken van een strengere aanpak van criminaliteit, domiciliefraude en huisjesmelkerij. "Op vlak van immigratie zal er een grote beleidsstructuur worden gemaakt, waarbij onder andere de diensten Integratie en Niet-Belgen worden samengevoegd. Ook op gebied van ruimtelijke ordening valt er toch verandering te verwachten en inzake mobiliteit komt de auto niet meer op de laatste plaats. Voetgangers, fietsers en automobilisten komen allemaal op hetzelfde niveau." Aalsterse stadsbesturen blonken de voorbije legislaturen vooral uit in ruziemaken. Van dat imago wil Christoph D'Haese af. "Politiek is een ploegsport. De carnavalisten mogen voor mijn part blijven zingen over het 'riezje en krakeel' van de politici, maar wij moeten alleszins af van het imago dat we in Aalst alleen maar goed zijn in ruziemaken", klinkt het.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is