Vincent Delforge wordt nieuwe fractievoorzitter

Op 29 maart 2022, over deze onderwerpen: gemeenteraadsverkiezingen 2018

Nu Maarten Blommaert schepen is, werd Vincent Delforge door de fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter.

Vincent Delforge: "In mijn prille politieke carrière vond ik dat de tijd nu rijp was, na een hele tijd mij vooral te hebben ingewerkt in de werking van ons lokaal bestuur, om verantwoordelijkheden op te nemen. Ik heb me dan ook kandidaat gesteld voor de fractievoorzitterschap."

De Aalsterse N-VA fractie droeg Vincent op 28 maart voor als fractievoorziter. Dit werd ook bekrachtigd op een aansluitend  afdelingsbestuur.

"Ik ben me terdege van bewust van de verantwoordelijkheid die nu op mijn schouders rust. We hebben in Aalst een zeer grote fractie, mijn taak bestaat  voortaan om, als een goede kapitein, alle neuzen in dezelfde richting te krijgen, maar tegelijk ook als een goede pater familias zorgen dat iedereen zich gelukkig voelt en tevreden kan zijn met de ingenomen stellingen. Politiek is niet alles. Politici zijn ook mensen. Mijn eerste zorg zal zijn dat iedereen zich goed voelt in onze ploeg, de rest komt dan van zelf", licht Vincent zijn visie toe.

"Over de partijgrenzen heen zal ik trachten mij verbindend op te stellen. Politiek geeft in mijn ogen veel meer voldoening als het constructief kan verlopen', gaat de nieuwe fractievoorzitter verder. "Mijn jarenlang engagement in de nationale beroepsvereniging van de foorkramers is daarbij een troef. Van alle markten thuis heb ik altijd mijn beste diplomatieke vaardigheden en overtuigingskrachten naar boven moeten halen om de belangen van mijn collega’s foorkramers, van de stadsbesturen en van de buurtbewoners, welke vaak zeer uiteenlopend waren, te laten rijmen."

"Ik ben de partij bijzonder dankbaar voor het geschonken vertrouwen en beschouw het ook als een nieuwe mijlpaal in mijn 'inburgeringstraject'. Ik ben, voor wie daaraan nog zou twijfelen, het levende bewijs dat N-VA een inclusieve en warme partij is waarbij je erbij hoort en alle mogelijkheden openliggen wanneer je de normen en waarden van de verlichting en van Vlaanderen omarmt."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is