Tolkensubsidie voor Aalsterse scholen

Op 23 november 2020, over deze onderwerpen: Integratie & inburgering, Onderwijs

De gemeenteraad keurde het subsidiereglement voor het
inschakelen van een tolk in de Aalsterse scholen goed.


“Nederlands is het principe, maar een minimale communicatie met
ouders is soms noodzakelijk”, verduidelijkt Karim van Overmeire,
schepen van Onderwijs en Inburgering. In het reglement staat
duidelijk dat Nederlands steeds de eerste optie is. Enkel wanneer
een gesprek over de ontwikkeling van een kind dient plaats te vinden
en de ouders het Nederlands echt niet machtig zijn, kan de school
ervoor kiezen om een tolk in te schakelen. Scholen die bovenmatig
van een tolk gebruikmaken, dienen deze zelf te bekostigen.
Gemeenteraadslid Yasmine Deghels is tevreden met de initiatieven die de Stad neemt bij het
ondersteunen van scholen voor het inschakelen van een tolk: “Als leerkracht weet ik dat er heel
wat uitdagingen zijn bij het betrekken van ouders die onvoldoende Nederlands kennen. Het is
dus belangrijk dat, enkel wanneer het gaat over de ontwikkelingskansen van de leerling, het
contact gefaciliteerd kan worden tussen deze ouders en de school."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is