't Hofje heeft vergunningen beet

Op 14 november 2013

Nadat de vergunning voor de nieuwbouw werd afgeleverd, heeft de stad nu ook de goedkeuring gekregen voor de tijdelijke huisvesting van de stadsschool. "Een eerste bouwaanvraag voor de containers werd afgewezen omdat er in het dossier nog enkele documenten ontbraken. Zo diende te worden aangetoond dat er een groene speelplaats met een minder harde ondergrond komt wanneer na het optrekken van het nieuwe schoolgebouw de prefablokalen verdwijnen. De Vlaamse Overheid heeft nu dus alle bouwvergunningen goedgekeurd zodat in dit nieuwbouwproject de volgende stappen kunnen gezet worden," aldus Caroline Verdoodt, schepen van Ruimtelijke Ordening.

Prefablokalen

"Er kunnen nu concrete afspraken gemaakt worden inzake de timing van de nieuwe school", zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). "De verhuis naar de tijdelijke lokalen zal tijdens het paasverlof gebeuren. De verhuis naar het nieuwe schoolcomplex volgt in het najaar van 2015", zegt hij. Naast 6 kleuterklassen en 12 lokalen voor de lagere school worden er prefablokalen ingericht als refter, sanitair, turnzaal en directielokaal. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is