Stedelijk onderwijs, taalsterk onderwijs

Op 28 juni 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

De Aalsterse gemeenteraad nam kennis van de tekst ‘Stedelijk Onderwijs, Taalsterk Onderwijs’. Vanaf september wil het stedelijk onderwijs nog meer dan nu inzetten op kennis en gebruik van het Nederlands.

“De uitdaging is dubbel”, zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire, “Enerzijds spreekt ondertussen minstens een kwart van de leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Anderzijds blijkt uit diverse studies dat ook bij de autochtone Vlaamse leerlingen de taalvaardigheid en de leesvaardigheid sterk achteruit gaan. Omdat we als bestuur eigen stedelijk onderwijs organiseren, hebben we niet alleen de kans, maar ook de plicht om hier een serieuze tand bij te steken.”

Schepen Van Overmeire liet de Aalsterse taalcoach samen met de leerkrachten en de directies tien uitgangspunten uitwerken. Die werden dan vertaald in meer dan veertig concrete afspraken. Inspanningen voor taalzwakke leerlingen worden onverminderd verdergezet, maar nieuw is dat nu ook een aanbod ontwikkelen wordt voor de taalsterke leerlingen. Deze tekst vraagt engagementen van directies en leerkrachten, maar ook van de ouders. Iedereen is welkom in het stedelijk onderwijs, maar als je ervoor kiest neem je wel een engagement op.

Het stadsbestuur is enkel direct bevoegd voor het stedelijk onderwijs, maar de tekst zal ook aan de scholen van de andere netten worden overgemaakt. “We hebben met onze taalcoach heel wat kennis in huis en we kiezen er als bestuur uitdrukkelijk en zeer doelbewust voor om sterker in te zetten op de Nederlandse standaardtaal”, besluit schepen Van Overmeire. “De scholen van de andere netten hebben vanzelfsprekend de autonomie om andere keuzes te maken, maar degenen die dezelfde accenten willen leggen, zijn meer dan welkom.”

Raadslid Yasmine Deghels sprak namens de N-VA-fractie haar nadrukkelijke steun voor deze visietekst uit: "Een zwakke taalbeheersing zorgt er niet alleen voor dat leerlingen laag scoren op Nederlands, maar zal er ook voor zorgen dat leerlingen op andere vakken moeilijkheden zullen ervaren. Het is dus zeer belangrijk om van bij het begin de lat voor Nederlandse taalvaardigheid hoog te leggen. Onze fractie schaart zich dan ook ten volle achter deze visietekst. Want taal is de cruciale sleutel tot integratie, zelfontwikkeling, uitbouw van je sociaal leven en niet te vergeten: taal is de sleutel tot het in handen nemen van je eigen toekomst!" 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is