Stedelijk onderwijs, taalsterk onderwijs

Op 28 juni 2023, over deze onderwerpen: Onderwijs

De Aalsterse gemeenteraad van dinsdagavond nam kennis van de tekst ‘Stedelijk Onderwijs, Taalsterk Onderwijs’. Vanaf september wil het stedelijk onderwijs nog meer dan nu inzetten op kennis en gebruik van het Nederlands.

 

“De uitdaging is dubbel,” zegt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA), “Enerzijds spreekt ondertussen minstens een kwart van de leerlingen thuis een andere taal dan het Nederlands. Anderzijds blijkt uit diverse studies dat ook bij de autochtone Vlaamse leerlingen de taalvaardigheid en de leesvaardigheid sterk achteruit gaat. Omdat we als bestuur eigen stedelijk onderwijs organiseren, hebben we niet alleen de kans maar ook de plicht om hier een serieuze tand bij te steken.”

Taalcoach Elien Amerijckx werkte samen met de leerkrachten en de directies tien uitgangspunten uit. Die werden dan vertaald in meer dan veertig concrete afspraken. “Onze inspanningen voor taalzwakke leerlingen zetten we onverminderd verder,” aldus de taalcoach, “Nieuw is dat we nu ook een aanbod willen ontwikkelen voor de taalsterke leerlingen, want we willen dat ook de sterke leerlingen voor het stedelijk onderwijs blijven kiezen. Deze tekst vraagt ook engagementen van directies, leerkrachten maar ook van de ouders. Iedereen is welkom in het stedelijk onderwijs, maar als je ervoor kiest neem je wel een engagement op.”

Het stadsbestuur is enkel direct bevoegd voor het stedelijk onderwijs, maar de tekst zal ook aan de scholen van de andere netten worden overgemaakt. “We hebben met onze taalcoach heel wat kennis in huis en we kiezen er als bestuur uitdrukkelijk en zeer doelbewust voor om sterker in te zetten op de Nederlandse standaardtaal,” vult schepen Van Overmeire aan, “De scholen van de andere netten hebben vanzelfsprekend de autonomie om andere keuzes te maken, maar degenen die dezelfde accenten willen leggen zijn meer dan welkom.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is