Startschot voor interieurrestauratie van de Sint-Martinuskerk in Aalst

Op 21 april 2021, over deze onderwerpen: Erfgoed

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele geeft groen licht voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk in Aalst. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 78.795,20 euro toe. “De Sint-Martinuskerk is een erfgoedparel. De kerk heeft een grote historische, religieuze en toeristische waarde. Om die te bewaren voor toekomstige generaties zijn grondige restauratiewerken nodig. Dit grootse restauratieproject komt in een finale fase. Voor de laatste interieurrestauratie is eerst een vooronderzoek nodig om de nodige restauratiewerken goed in te schatten. Nadien kunnen dit stijlvoorbeeld van de Brabantse gotiek en zijn uitzonderlijke kunstvoorwerpen opnieuw schitteren”, zegt minister Diependaele.

In 2014 werd een meerjarige subsidieovereenkomst (2014-2024) afgesloten voor de restauratie van de Sint-Martinuskerk van Aalst. De Vlaamse Regering voorziet een premie van in totaal 17,7 miljoen euro voor de restauratie van de kerk. Elke restauratiefase wordt voorafgegaan door een onderzoeksfase. De kerk blijft tijdens en na de restauratie in gebruik voor erediensten en culturele evenementen.

“Om de laatste fase van de interieurrestauratie te starten is er eerst uitgebreid vooronderzoek nodig”, laat minister Diependaele weten. “Zo zullen specialisten de toestand en de eventuele afwerkingslagen van de altaren, de lambriseringen, wanden en gewelven, beelden in de kerk en van de toestand van het altaartextiel, de schilderijen en de glasramen onderzoeken.”

Karim Van Overmeire (N-VA), Aalsters schepen van Erfgoed: “Fase 10 wordt de laatste fase van de restauratie en zal zich in het schip van de kerk afspelen. Ook het orgel zal gerestaureerd worden. Deze fase staat gepland voor 2025-2027. Om die tot een goed einde te kunnen brengen, zijn er dus nu vooronderzoeken nodig. Die worden gefinancierd met deze premie.”

De kerk blijft tijdens de werken toegankelijk voor het publiek; vieringen blijven doorgaan. Natuurlijk wordt tijdens de coronaperiode rekening gehouden met de geldende maatregelen. Bezoekers kunnen via gluurgaten de werfzone en de restauratiewerken bekijken en de restauratoren aan het werk zien terwijl die de schilderijen behandelen. Tijdens de restauratieperiode stellen de Stad en de architect de werf regelmatig open voor het publiek.

Via verschillende mediakanalen communiceert de Stad Aalst over de meerjarenrestauratie naar het ruime publiek. Ze organiseert lezingen, openwervendagen, tentoonstellingen en andere evenementen in de kerk. Alle informatie is terug te vinden op www.sintmartinuskerk.be.

De bouw van de Sint-Martinuskerk startte in 1479; in 1946 werd de kerk beschermd als monument. Het gebouw in late Brabantse gotiek bevat een groot aantal kerkschatten waaronder een sacramentstoren uit het begin van de 17de eeuw en de Sint-Rochusschilderijen van Pieter Paul Rubens die beschermd zijn als topstuk van religieuze 17de-eeuwse kunst Het publieksproject Iedereen Rubens stelt vanaf de zomer van 2020 het meesterwerk centraal en laat het publiek op een belevingsvolle manier kennismaken met de historiek en context van dit schilderij op de unieke, betonnen zolder van de kerk.

“Priester Adolf Daens deed in deze kerk zijn Eerste Communie en droeg er na zijn wijding zijn eerste mis op”, weet minister Diependaele. “Op het einde van zijn leven deed hij er dagelijks de kruisweg en na zijn overlijden werd er zijn rouwdienst gelezen.”

 

Meer technische informatie:

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/237

 

 

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is